Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Biała Podlaska: Program „Wspieraj seniora”

Dostarczenie zakupów, załatwienie drobnych spraw urzędowych, dostarczenie odpłatnych posiłków – to zakres pomocy, jaką oferuje program „Wspieraj seniora”. W jego realizację zaangażowało się Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej.

 

Minister  Rodziny  i  Polityki  Społecznej  w  dniu  19  stycznia  2021  r.  podpisała  Program „Wspieraj  Seniora”  na  rok  2021.  Program  będzie  realizowany  w  I  kwartale  2021  r.,  z  ewentualną  możliwością  przedłużenia  na  kolejne  miesiące,  w  zależności  od  sytuacji epidemicznej w kraju.

 

Współpraca w Białej Podlaskiej

 

Miasto  Biała  Podlaska  przystąpiło  do  realizacji  programu  „Wspieraj  Seniora”  i  będzie  on realizowany do 31 marca 2021 r. przy współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej. Program adresowany jest do:

 

  • seniorów powyżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19,
  • osób    poniżej  70.  roku  życia,  którzy  pozostaną  w  domu  w  związku  z  zagrożeniem zakażenia Covid-19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym zakresie niezbędnych  potrzeb,  wynikających  ze  stanu  zdrowia  oraz  sytuacji  rodzinnej  i społecznej.

 

Seniorzy mogą liczyć na pomoc  w zakresie:

 

  • dostarczenia zakupów, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej,
  • załatwienia  drobnych  spraw  urzędowych  (jeżeli  nie  wymagają  one  wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
  • dostarczenia odpłatnych ciepłych posiłków, o ile usługa nie jest finansowana z innych źródeł.

 

Seniorze, tu możesz zgłosić się o pomoc

 

Senior, który zdecyduje się pozostać w domu dzwoni:

 

  • na  specjalną ogólnopolską infolinię (22) 505 11 11 – zgłoszenie zostanie przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej lub
  • bezpośrednio  do  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Białej  Podlaskiej (83) 343 33 50, (83) 343 49 85, (83) 343 49 80, (83) 343 49 83,  w godzinach 7:30 – 15:30 (od poniedziałku do piątku).

 

 

Pracownik socjalny Ośrodka każdorazowo kontaktuje się z seniorem i ustala szczegóły pomocy. Z  programu  nie  mogą  korzystać  osoby,  które  już  otrzymują  wsparcie  w  ramach  usług opiekuńczych.  Udzielenie  pomocy  w  ramach  programu  nie  zależy  od  kryterium dochodowego.

 

 

(Źródło: www.mops-bialapodlaska.pl)

Wróć