Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Caritas bezpłatnie pomaga w rozliczaniu PIT-37

tl_files/gallery/caritas/aktualnosci/20150217_pit/001.jpgW dniach od 18 lutego do 30 kwietnia 2015 roku w każdą środę w godz. 9:00 - 16:00 w Caritas Diecezji Siedleckiej przy ul. Bpa Świrskiego 57 w Siedlcach możliwe będzie rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-37).

 

Do wypełnienia i przesłania rozliczenia rocznego PIT-37 niezbędne są informacje o osiągniętych w 2014 roku dochodach. W celu sprawnego rozliczenia prosimy o zabranie ze sobą:

 

- Pracownicy- PIT 11, PIT11A

- Emeryci i renciści- PIT 40A

- Osoby, które chcą rozliczyć się elektronicznie powinny mieć ze sobą kwotę przychodu z 2013 roku lub PIT-37 za rok 2013.

 

W przypadku korzystania z ulg podatkowych należy dodatkowo przygotować:

 

- ulgi na dzieci – imię, nazwisko, datę urodzenia lub numer PESEL dziecka/dzieci,

- ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet – dokumenty potwierdzające zakup usług internetowych. Jeżeli Internet był rozliczany w ciągu ostatnich 2 lat – ulga nie przysługuje.

 

Dyżur będzie pełnić osoba przeszkolona przez pracownika Urzędu Skarbowego, udzielająca instruktażu z zakresu sposobu wypełniania i przesyłania dokumentów podatkowych drogą elektroniczną.

 

Wróć