Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Caritas Diecezji Siedleckiej podsumowała wakacyjną akcję "Wakacje z apostołami".

Około 1470 dzieci i młodzieży z diecezji siedleckie wzięło w tym roku udział w wakacyjnej akcji Caritas. Większość z nich, bo ponad 1350 kolonistów odpoczywało na sześciu dziesięciodniowych turnusach w Ośrodku Kolonijno – Wypoczynkowym „Dawid” w Broku nad Bugiem. Kolejne 70. dzieci wyjechało na turnusy kolonijne do Loreto k. Kamieńczyka i Jurgowa ( woj. małopolskie), zorganizowane przez Parafialne Zespoły Caritas z Siedlec, działające przy parafii Bożego Ciała i Świętej Teresy. Realizowały one program siedleckiej Caritas, przez którą turnusy były częściowo dofinansowane. Z kolei 45. dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS, odpoczywało w Ośrodku Charytatywno – Opiekuńczym w Ptakach k/ Łomży.

 

W powiązaniu z programem religijnym, realizowany był tam program zwiany z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną. Wakacyjna akcja Caritas skierowana była po raz kolejny do dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych i dysfunkcyjnych, których rodziców nie stać na sfinansowanie wyjazdu dzieci na wakacyjny wypoczynek – podkreśla ks. Krzysztof Hapon, dyrektor siedleckiej Caritas.

 

Bogaty program

 

Tegoroczny program religijny koncentrował się wokół tematu „Przyjaciele Jezusa. Wakacje z apostołami”. Ks. Jacek Guz, opiekun duchowy kilku wakacyjnych turnusów zwraca uwagę, że był on realizowany w obrębie każdej grupy. – Każdego poranka poznawaliśmy postać apostoła, który wyznaczał nam drogę na cały dzień. Próbowaliśmy naśladować go w trakcie wyznaczonych zadań, zabaw a także we wspólnej modlitwie. Dzień kończył się podsumowaniem tego, co udało się zrobić z jednoczesnym podkreśleniem spraw, nad którymi trzeba jeszcze popracować. Dopełnieniem była oczywiście Eucharystia – podkreśla. Oprócz tego realizowane były programy związane z ekologią ( segregacja śmieci), profilaktyką uzależnień, turystyką i krajoznawstwem. Dzieci uczestniczyły także w zajęciach profilaktyczno – terapeutycznych. Z kolei w ramach programu „Barwy Broku w oczach dziecka”, mali koloniści brali udział w warsztatach artystyczno – medialnych, których wynikiem było powstanie filmu oraz ulotki promocyjnej. Na spotkania z kolonistami przyjeżdżali pracownicy Miejskiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Siedlec i siedleckiej policji. W programie kolonii był oczywiście czynny wypoczynek na terenie Ośrodka; gry i zabawy, wyjazdy na basen do Ostrowi Mazowieckiej i Sadownego. Uczestnicy każdego turnusu wyjeżdżali na wycieczkę do Warszawy, gdzie zwiedzali Centrum Nauki Kopernik oraz Ogród Zoologiczny. Wędrując po najbliższej okolicy zwiedzili m.in. Muzeum Wsi Sadowieńskiej oraz Treblinkę.

 

Wolontariusz – bezcenny

 

Kolonie Caritas mogły się odbyć dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, pełniących rolę wychowawców. W tym roku na kolonie w Broku wyjechało 144 wolontariuszy – wychowawców. 86. z nich przeszło specjalne szkolenia dla wychowawców kolonijnych, organizowane przez siedlecką Caritas. Uczestniczyli w nich m.in. studenci, których praca wychowawcza na koloniach zaliczana jest do praktyk studenckich. Dużą grupę stanowili też klerycy WSD w Siedlcach. Dzięki kreatywności i zaangażowaniu wychowawców – wolontariuszy dzieci nie tylko efektywnie odpoczywały ale też kształtowały swoje osobowości. Ks. Jacek Guz zwraca uwagę, iż z każdym rokiem dzieci przyjeżdżają grzeczniejsze, lepiej się z nimi pracuje. – Kolonie mają swoją formę, co widać potem w owocach wychowania. Niby nic wielkiego się tu nie dzieje, ale z każdym rokiem te dzieci przyjeżdżają inne. Stąd wniosek, że ten Ośrodek i ta akcja – wypełniają swoje zadanie. Nie tylko bowiem dają możliwość wyjazdu i wypoczynku ale też dają inną postawę ducha, który zmienia małych kolonistów. W tym roku zmienia ich na apostołów ,by byli silni w różnych trudnych, życiowych sytuacjach – podkreśla ks. Jacek.

 

Wakacje dzięki dotacjom

 

Wypoczynek tak dużej grupy dzieci i młodzieży to ogromne koszty, sięgające ok. 500 tys. zł. Środki na wakacyjną akcję Caritas pozyskane zostały poprzez akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, darowizny indywidualnych darczyńców oraz dotacje publiczne na podstawie złożonych przez Caritas projektów. Tegoroczne kolonie zostały dofinansowane m.in. przez dzięki projektom finansowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Marszałkowski, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, warszawskie Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urząd Miasta Siedlce i Urząd Miasta w Parczewie a także Urzędy Gmin z województwa mazowieckiego i lubelskiego. Dzięki temu dla rzeszy dzieci i młodzieży z terenu diecezji siedleckiej dziesięciodniowy pobyt na koloniach był bezpłatny. – Pobyt na koloniach daje dzieciom duże możliwości rozwoju. Często daje też możliwość innego spojrzenia na siebie, na wszystko co dzieje się w domu i w szkole – zwraca uwagę ks. K. Hapon.- Często te dzieci – z różnych powodów – nie mają szans wykazania się w swoim środowisku, są w nim tłamszone. Zauważam od lat, że na koloniach Caritas, kiedy zostają same, mają wiele pięknych pomysłów. Myślę, że daje to potem szansę na aktywniejsze życie w grupie rówieśniczej – podsumowuje dyrektor siedleckiej Caritas.

 

Małgorzata Kołodziejczyk
Specjalista ds. PR Caritas Diecezji Siedleckiej

Wróć