Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas prowadzi warsztaty ekologiczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieCaritas Diecezji Siedleckiej

 

 

 

 

 

 

 

„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Województwa Mazowieckiego w 2012r. pod nazwą: „Czysta Gmina Brok – Segregując Śmieci Dbasz o Ziemię, Księżyc i Słońce” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 44.835,00zł”

 

Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas realizuje warsztaty ekologiczne.

 

Podczas tegorocznych wakacji dzieci i młodzież z terenu województwa mazowieckiego uczestniczą w wypoczynku, który powiązany jest z edukacją ekologiczną w formie zajęć o segregacji odpadów, wycieczce do Warszawy, gdzie mają możliwość zwiedzania Centrum Nauki Kopernik oraz ZOO.

 

Celem realizacji zadania jest aktywizacja dzieci i młodzieży, zmierzająca do wzrostu świadomości o ochronie środowiska, dbania o przyrodę i czyste otoczenie. Zachęcanie uczestników kolonii do aktywności społecznej, a także obserwacji i interpretacji zmian zachodzących na danym obszarze, krajobrazie i w kulturowym dziedzictwie regionu.
Warsztaty edukacyjno-ekologiczne – segregacja śmieci uwrażliwiają uczestników kolonii na potrzebę ochrony środowiska, uczą właściwej segregacji śmieci i ukazują wpływ konsumpcyjnego stylu życia na ilość powstających odpadów oraz jego powiązania z zagrożeniami środowiska. Dzięki zakupionym pojemnikom do segregacji śmieci przekazywana jest wiedza jak dbać o środowisko i nasze życie. Dzieci oglądają filmy o tematyce ekologicznej, mają do dyspozycji gry edukacyjne, plansze, a także książki o tematyce ekologicznej.

Wróć