Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Caritas: Konkurs wiedzy o encyklice „Laudato si”

Caritas Diecezji Siedleckiej organizuje i zachęca do wzięcia udziału w konkursie wiedzy o encyklice  „Laudato si - W trosce o wspólny dom”. Odbywa się on w ramach obchodów święta ekumenicznego „Czas dla Stworzenia 2023”. Chęć udziału należy zgłaszać do siedleckiej Caritas do 19 września 2023 r. do godz. 16:00. Na zwycięzców czekają nagrody.

 

Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców diecezji siedleckiej powyżej 18. roku życia, którzy zgłoszą swój udział. Polega na uzupełnieniu przygotowanego przez organizatorów testu sprawdzającego wiedzę z zakresu Encykliki „Laudato si” (test zawierać będzie 20 pytań, a na jego odpowiedź będzie 60 minut). Zostanie przeprowadzony 21 września br. w sali Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Siedlcach przy ul. Bpa I. Świrskiego 57.

 

- Celem konkursu jest zarówno pogłębienie wiedzy na temat Encykliki Papieża Franciszka jak i uświadomienie mieszkańcom diecezji o konieczności dbania o środowisko. Chcemy zaktywizować osoby dorosłe do zapoznania się z tematem ekologii. Mamy nadzieję na włączenie osób dorosłych oraz seniorów do tworzenia działań ekologicznych. Dobrze wiemy, że warto starać się, aby nasza świadomość ekologiczna wzrastała – chodzi przecież o przyszłość kolejnych pokoleń – tłumaczy ks. Paweł Zazuniak, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Zgłoszenia polegające na przesłaniu wypełnionej karty zgłoszenia (załącznik nr 1) i oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku (załącznik nr 2), przyjmowane są drogą pocztową na adres: Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce oraz pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@caritassiedlce.pl. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi 4 października br. w Pratulinie.

 

Regulamin konkursu i załączniki do pobrania tutaj.

 

Więcej informacji: Michał Szmulik – koordynator biura Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, tel. 504-429-381.

Plakat konkursowy

 

(AN)

Wróć