Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Caritas podpisały Deklarację Fundraisingu

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja "Fundraising - profesjonalne metody pozyskiwania funduszy dla Caritas w Polsce" już za nami.

 

Jej celem było zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności profesjonalnego pozyskiwania i wydatkowania funduszy oraz dialogu z darczyńcami.

 

W konferencji wzięło udział 61 osób, w tym 56 uczestników (18 Księży Dyrektorów oraz 38 pracowników) z różnych Caritas, 3 osoby – reprezentanci firm partnerskich oraz 3 trenerów Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (Jerzy Mika, Robert Kawałko, Marcin Supranowicz).

 

W konferencji uczestniczyły 24 Caritas Diecezjalne: Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej, Grudziądzkie Centrum Caritas, Caritas Diecezji Siedleckiej, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, Caritas Diecezji Tarnowskiej, Caritas Diecezji Świdnickiej, Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Caritas Diecezji Radomskiej, Caritas Archidiecezji Katowickiej, Caritas Diecezji Płockiej, Caritas Archidiecezji Poznańskiej, Caritas Diecezji Łowickiej, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Caritas Diecezji Ełckiej, Caritas Diecezji Kaliskiej, Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Legnickiej, Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej, Caritas Diecezji Wrocławsko- Gdańskiej Kościoła Grekokatolickiego oraz pracownicy WPOW "Wiosna" i Fundacja Misericordia.

 

Fundraising jako planowe i skuteczne pozyskiwanie funduszy to hasło, które dla wielu Caritas diecezjalnych brzmi już znajomo! Konferencja pogłębiła i uszeregowała naszą wiedzę. Uczyliśmy się od najlepszych trenerów fundraisingu w Polsce. Wymieniliśmy między sobą informacje i doświadczenia fundraisingowe w poszczególnych diecezjalnych Caritas (Fundraiser Wacław Tobiasz zaprezentował działania fundraisingowe w Caritas Archidiecezji Krakowskiej).

 

Konferencja Fundraisingu w Caritas była wyjątkowym i ważnym wydarzeniem dla Caritas w Polsce. Nabraliśmy nowej energii i zapału do pracy na rzecz naszych potrzebujących.

 

Na zakończenie konferencji wszyscy obecni Dyrektorzy Caritas Diecezjalnych oraz ich pracownicy uroczyście podpisali Deklarację Fundraisingu w Caritas. Jest to kluczowy dokument dla przyszłych działań fundraisingowych w Caritas w Polsce.

 

Już czekamy na II Konferencję, która odbędzie się za rok w Caritas Łódzkiej.

Patronat nad Konferencją objęła Caritas Polska.

 

Naszą konferencję patronatem medialnym objęli: TVP Gorzów Wielkopolski, Radio Zachód, Gość Niedzielny.

 

Organizatorami konferencji byli: Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej i Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu z siedzibą w Krakowie

 

Kontakt:

Aleksandra Walkowiak; awalkowiak@caritas.pl; tel. 604 563075

(Źródło: www.caritas.pl)

Wróć