Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej oficjalnie zainaugurowane

tl_files/gallery/caritas/aktualnosci/20150212_cpiinauguracja/047.jpgJuż kilkadziesiąt osób pokrzywdzonych różnego typu przestępstwami skorzystało z pomocy Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, które od początku roku funkcjonuje w Ośrodku Misericordia w Białej Podlaskiej. W piątek odbyła się konferencja oficjalnie inaugurująca powstanie centrum oraz naświetlająca problemy potencjalnych klientów placówki.

 

- Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej zostało utworzone po to, by przede wszystkim pomagać osobom doświadczającym przestępstw różnego rodzaju oraz członkom ich rodzin, w powrocie do równowagi sprzed doświadczenia przestępstwa oraz w radzeniu sobie z sytuacjami związanymi ze skutkami przestępstwa - mówi prezes Stowarzyszenia Równych Szans "Bona Fides" Iwona Przewor. - Centrum ma też jeszcze inne ważne zadanie: ma pomagać pracownikom instytucji pomocowych w efektywniejszym świadczeniu pomocy. Jesteśmy po to, by pracownicy w małych gminach mogli zwiększyć jakość oferowanej pomocy, wykorzystując nas jako narzędzie swojej pracy - dodaje.

 

Wielopłaszczyznowość wsparcia

 

Utworzone przez Stowarzyszenie Równych Szans "Bona Fides", przy współpracy Caritas Diecezji Siedleckiej, Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej koncentruje się na pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Jest ona wzbogacona o pomoc prawną. Jeśli są potrzebne inne formy pomocy do tego, by ofiara przestępstwa wyszła z trudnej sytuacji, to CPI oferuje również wsparcie w innym zakresie, m. in. bony żywnościowe, odzieżowe, zwrot kosztów dojazdu do CPI, dofinansowanie wyrobów medycznych dla osób, które utraciły sprawność w wyniku przestępstwa, czy dostosowanie lokalu do potrzeb takich osób. Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej stara się również pomagać w wynajęciu mieszkania i współfinansowaniu kosztów jego utrzymania. CPI prowadzi także tzw. mieszkanie interwencyjne, w którym klient może otrzymać schronienie. - Zakres pomocy jest bardzo szeroki i zależy przede wszystkim od danej osoby, która w zależności od sytuacji wymaga różnych rodzajów wsparcia - dodaje Iwona Przewor.

 

By pomóc wyjść z dołka

 

W ramach działalności stowarzyszenia, Róża Otręba - psycholog i jednocześnie wiceprezes organizacji, prowadzi już od kilku lat konsultacje psychologiczne i psychoterapię osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jak mówi, dostęp do CPI jest bardzo prosty, a diagnoza problemu danej osoby odbywa się w sposób profesjonalny. - Klient w pierwszym momencie jest przyjmowany przez osobę pierwszego kontaktu, następuje założenie dokumentacji i osoba zgodnie z potrzebami jest zapisywana do konkretnych specjalistów - wyjaśnia. - Doświadczenie pokrzywdzenia przestępstwem to coś bardzo nieprzyjemnego, co wybija z równowagi, bo to doświadczenie zła, krzywdy, i poczucia, że ktoś nie szanuje norm społecznych, czy prawnych. W związku z tym sytuacja doświadczenia przestępstwa powoduje duże oddziaływanie na osobę pokrzywdzoną, dlatego my chcemy dać tym wszystkim możliwość powrotu do równowagi. Czasami wystarczy kilka rozmów wspierających, a innym razem jest potrzebny sztab specjalistów. Liczymy na to, że osoby, które do nas przyjdą, staną na nogi, że poczują, iż jest ktoś, kto jest w stanie pomóc. Chcemy, by pokrzywdzeni przestępstwem doświadczyli, że w ich sytuacji są specjalne, adresowane do nich działania.

 

Jedni uczą się od drugich

 

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej prawdopodobnie nie powstałoby, gdyby nie współpraca Caritas Diecezji Siedleckiej i Stowarzyszenia Równych Szans "Bona Fides". - Współpracujemy przy realizacji lubelskiego projektu - wyjaśnia dyrektor siedleckiej Caritas ks. Marek Bieńkowski. - Udostępniliśmy w Białej Podlaskiej lokal, mamy podpisane umowy o współpracy, chociaż faktycznie jest tak, że CPI jest formalnie realizowane przez stowarzyszenie. Mamy jednak szczególną misję i bardzo ważny cel przy okazji tej współpracy. Chcemy nauczyć się, jak pracuje się w tego typu instytucjach pomocowych. Nabywamy tu doświadczenie i cieszymy się, że centrum powstało w Białej Podlaskiej. Do tej pory mieszkańcy tej części województwa korzystali z pomocy w Lublinie, a teraz mogą robić to tutaj. Tego typu działalność jak najbardziej wpisuje się w misję Caritas - z racji, że Caritas pomaga, to i my chcemy tego typu pomoc organizować tutaj, w ten właśnie sposób. W przyszłości chcemy tę działalność rozszerzać, również być może w województwie mazowieckim - deklaruje ks. Marek Bieńkowski.

 

-----------------------------------------

 

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej rozpoczęło działanie w Białej Podlaskiej, kontynuuje funkcjonowanie w Parczewie, a ponadto działa również w Lublinie, Zamościu, i Włodawie. W Parczewie znajduje się przy ul. Harcerskiej 8, a w Białej Podlaskiej – przy Warszawskiej 15. Pomoc poszkodowanym przestępstwami w CPI realizowana jest na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.stowarzyszeniebonafides.pl oraz pod nr tel.: 504-806-438 (Parczew) i tel. 885-153-253 (Biała Podlaska).

 

Posłuchaj wypowiedzi Iwony Przewor - Prezes Stowarzyszenia Rownych Szans Bona Fides

 

Posłuchaj wypowiedzi ppłka Leszka Wojciechowskiego - Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej

 

Posłuchaj wypowiedzi Róży Otręba - Wiceprezes Stowarzyszenia Równych Szans Bona Fides

 

Posłuchaj wypowiedzi ks. Marka Bieńkowskiego - Dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej

 

* * *

 

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej oficjalnie zainaugurowane

2015-02-12

Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Białej Podlaskiej oficjalnie zainaugurowane

Zdjęcia: Anna Nowińska

001
002
003
009
011
012
013
015
017
020
021
023
024
026
027
039
040
041
042
044
046
047
048
049
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
063
064
066
067
068
069
070
071
072
073
075
076
077
078
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
141
142
143
     

Wróć