Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Dodaj dzieciom skrzydeł!

„Skrzydła” i „Skarbonka skrzydeł” – to formy pomocy Caritas Diecezji Siedleckiej, które uskrzydlają edukacyjnie dzieci z naszej diecezji. Dzięki nim, potrzebujący uczniowie, otrzymają konkretne wsparcie, które zwiększy szanse na dobry start w dorosłe życie.

 

„Skrzydła” to ogólnopolski program, który ma za zadanie wspierać dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jeśli ich edukacja jest zagrożona, a sytuacja materialna szczególnie trudna - również z powodu ciężkiej sytuacji losowej – mają szansę otrzymać kompleksową opiekę finansową. W roku szkolnym 2014/2015 siedlecka Caritas objęła programem 34. dzieci. Ile będzie w tym roku, zależy od hojności darczyńców.

 

Słuchając słów Jana Pawła II

 

Inspiracją do powstania programu „Skrzydła” było przesłanie św. Jana Pawła II, wygłoszone podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku: "Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia», aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny (...)".

 

Widzimy potrzeby

 

Na terenie diecezji siedleckiej zamieszkuje duża ilość dzieci potrzebujących pomocy, w których występują problemy materialne i finansowe. Zdarza się, że dochodzi do tego choroba psychiczna, wychowywanie w niepełnych rodzinach oraz problem z alkoholem lub innymi uzależnieniami. Dzieci mają złe warunki mieszkaniowe, zmagają się z ograniczonym dostępem do edukacji, chorobami swoimi i bliskich, brakiem odpowiedniego obuwia i odzieży. Przyczynia się to do zaniżonej samooceny, apatii, niskiego poziomu w nauce, niechęci w kontaktach z rówieśnikami. Kłopoty rodzinne, w tym materialne i finansowe przysłaniają zaangażowanie w szkole i własną edukację. Pomimo wielu form pomocy nadal nie trafia ona do wystarczającej grupy potrzebujących dzieci. Niezbędna jest pomoc materialna, aby lepiej funkcjonować w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Podczas programu dzieci otrzymują dofinansowanie na bieżące potrzeby. Dzięki wsparciu finansowemu, mogą osiągać lepsze wyniki w nauce poprzez zakup książek i pomocy dydaktycznych. Ponadto dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wyrównują szanse na godne funkcjonowanie w środowisku rówieśników poprzez zakup odzieży, butów i innych rzeczy oraz mogą wyjeżdżać na wycieczki. U dzieci objętych programem, zwiększa się poczucie własnej wartości i pewność siebie. Niwelowane są bariery społeczne. Dzieci wiedzą, że nie są pozostawione same sobie. Są osoby i instytucje, które pomagają potrzebującym. Dzięki temu, sami chętniej pomagają innym i z radością angażują się w życie szkoły. Zaczynają także wierzyć, że ubóstwo nie musi być przeszkodą w rozwoju człowieka. Otrzymana pomoc finansowa daje szansę na rozwój zdolności i talentów, często zakrytych z powodu nieśmiałości i kompleksów spowodowanych brakiem pieniędzy, bezradnością życiową i innymi problemami w rodzinie.

 

Ambitni i odpowiedzialni

 

Dzieci korzystające z programu mają różne zainteresowania i doświadczają różnych ograniczeń. Wśród dzieci zakwalifikowanych do programu są takie, które wybijają się ponad przeciętność. Taka jest Natalia – dziewczynka ambitna, która systematycznie osiąga coraz wyższe wyniki edukacyjne. Uczestniczy w szkolnych konkursach przedmiotowych. Aktywnie bierze udział w życiu klasy i szkoły, wykazując się zdolnościami organizacyjnymi w samorządzie uczniowskim. Natalka działa w wolontariacie, bo jest odpowiedzialna, życzliwa i pomocna. Być może dlatego, że jest najstarszym dzieckiem w rodzinie. Dzięki programowi „Skrzydła” otrzymała potrzebną do nauki wyprawkę, odzież i opłacone dojazdy do szkoły, dzięki czemu ma szanse podobne do rówieśników.

 

Kochają sport

 

Jakub, uczeń IV klasy jest zafascynowany sportem. Dzięki wsparciu z programu mógł zakupić odzież sportową, przybory szkolne i podręczniki oraz wyjechać na wycieczkę. Jest w szkole wiodącym zawodnikiem w grach zespołowych. Co więcej, reprezentuje ją w zawodach sportowych w różnych dyscyplinach. Zbiera nagrody i osiąga znaczące wyniki w lekkoatletyce.

 

Grają, tańczą i malują

 

Między uczniami są tacy, których porywa taniec i pasjonuje sztuka. Wiktoria kocha malować, rysować i tańczyć. Nie wyobraża sobie zaprzestania artystycznego hobby. Na kółku zainteresowań opiekunowie zauważają, że ma duży potencjał. W ramach programu m.in. mogła wyjechać z klasą na „zieloną szkołę” i podziwiać piękno przyrody. Patryk przejawia ogromną wrażliwość. Wykonuje prace plastyczne z dużą ekspresją twórczą. Program Skrzydła pomógł mu zakupić odzież i wyprawkę szkolną oraz krzesło do biurka, by komfortowo mógł odrabiać lekcje. Iza natomiast angażuje się w przygotowanie oprawy muzycznej szkolnych uroczystości. Od Caritas uzyskała pieniądze na zakup odzieży. Agnieszka to z pewnością najlepsza pisarka w szkole! Dzięki zdolnościom polonistycznym tworzy opowiadania i inne teksty. Może w przyszłości napisze powieść, albo zdobędzie pracę jako dziennikarka. Pomaga jej w tym Caritas. Dziewczynka zakupiła ze środków finansowych okulary korekcyjne i odzież. Julia chciałaby mieć własną perkusję, bo jest to jej ulubiony instrument. Jej marzenia mogą się spełnić! Obecnie dostała zwrot kosztów odzieży, obiadów i biletów, dzięki którym dojeżdża do szkoły. W gronie dzieci, którymi zajmuje się Caritas są tacy, którzy prowadzą kronikę szkolną albo wykonują kartki bożonarodzeniowe na kiermasze. To małe dzieła sztuki!

 

Przyszli poligloci

 

Młodość to świetny czas na rozwijanie umiejętności językowych. Patrycja jest uczennicą ambitną. Osiągnęła najwyższą średnią ocen w szkole, a jej pasją  są języki obce. Program „Skrzydła” pomaga jej refundując zakup ubrania, dzięki czemu stała się bardziej otwarta na kontakty z rówieśnikami. Dziewczynka bardzo się cieszy, że przed nią otwierają się nowe możliwości. Jest dumna z siebie i wyraża wielką wdzięczność za wsparcie jej w szkole. Oprócz języków obcych trzeba zauważyć i język, którym dzieci pokazują swoje wnętrze. Niektóre mają duże problemy, ale pomoc z Caritas dodaje im poczucie, że ktoś o nich się troszczy. Czasem ten język jest cichy, delikatny, bo dzieci są grzeczne, spokojne. Innym razem są głośne, dużo ich wszędzie. Trzeba to zauważyć i docenić.

 

Potrzebny kontakt

 

Więcej można dowiedzieć się na stronie internetowej Caritas Diecezji Siedleckiej: www.siedlce.caritas.pl oraz na ogólnopolskiej stronie programu „Skrzydła”: www.skrzydla.pl. Do 15 września 2015r. trwa nabór dzieci do programu. Pliki do pobrania są zamieszczone na stronie siedleckiej Caritas w zakładce „O Caritas” -> „Programy” -> „Skrzydła”-> „Dokumenty”. Można je znaleźć klikając bezpośrednio link: http://www.siedlce.caritas.pl/index.php/dokumenty.html. Osoby, które korzystały z programu w zeszłym roku szkolnym i chcą ubiegać się o pomoc z programu „Skrzydła” również w tym roku, muszą złożyć wniosek ponownie. Więcej informacji: tel. (25) 640-71-30.

 

Wróć