Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Dyrektor siedleckiej Caritas uhonorowany medalem Primus in Agendo

Ks. Marek Bieńkowski otrzymał medal Primus in Agendo - najważniejsze wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych, który odbywał się m.in. 19 kwietnia 2018r. w Białej Podlaskiej. Tematem przewodnim wydarzenia była działalność organizacji aktywizujących lokalną społeczność, jak również wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych, identyfikacja i promocja dobrych praktyk.

 

Czterodniowy Kongres odbywał się w Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej. Była to nowa inicjatywa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego mająca na celu zauważenie, docenienie i nagrodzenie działań organizacji pożytku publicznego i osób, które na co dzień pracują na rzecz ważnych i społecznie niezbędnych inicjatyw.

 

Wspomniany medal otrzymał także Karol Sudewicz, dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Swoje wyróżnienia przyznał również wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

 

Wśród gości, na kongresie pojawiło się kilkaset osób zrzeszonych w różne organizacje pożytku publicznego, Agata Grula - dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Podczas kongresu nagrodzono organizacje, które maja największy wpływ na swoje środowisko lokalne, a także poprawiają jakość ich życia. W województwie lubelskim istnieje ponad 7 tysięcy organizacji pozarządowych.

 

Podczas kongresu w Białej Podlaskiej odbywały się równolegle Targi NGO (z ang. non governmental organisation, czyli organizacja pozarządowa) pod hasłem „Cudze chwalicie, swojego nie znacie”, na których organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego mogły zaprezentować swoją ofertę, usługi i wyroby. Swoje stanowiska miały tam m.in. działające w Białej Podlaskiej pod skrzydłami Caritas: Centrum Wolontariatu, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztat Terapii Zajęciowej.

 

 

 

Odznaka Honorowa Primus in Agendo – informacja

 

  • Odznaka Honorowa Primus in Agendo ustanowiona została Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Primus in Agendo, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia. Nadawana jest przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. Jest ona wyrazem uznania da aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

 

  • Odznakę Primus in Agendo – Pierwszy w Działaniu stanowi okrągły medal o średnicy 36 mm wykonany ze srebrzonego i patynowanego metalu, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, na tle rozchodzących się od środka promieni, wyobraża zwężające się ku prawemu narożnikowi płaszczyzny, których kształt przedstawia uproszczony, przestrzenny obraz dwóch grotów strzał, z umieszczonym na ich powierzchniach w poprzek w trzech rzędach wypukłym majuskułowym napisem „PRIMUS IN ANGENDO”.

 

  • Na stronie odwrotnej, na takim samym promienistym tle, widnieje zaznaczony promienisty kwadrat o dwóch przeciwległych ściętych narożnikach, mający po środku kwadrat o fakturowanej powierzchni z gładkimi wypukłymi majuskułowymi literami „RP”.

 

  • Wyrażając dynamikę działań groty strzał w swych założeniach oddają aktywność i zaangażowanie „Pierwszych w działaniu”. Ich nowatorstwo, a także niezłomność, wytrwałość i oddanie.

 

  • Projekt Odznaki opracowała Pani Dobrochna Surajewska.

 

 

***

Dyrektor siedleckiej Caritas uhonorowany medalem Primus in Agendo

2018-04-20

Dyrektor siedleckiej Caritas uhonorowany medalem Primus in Agendo

Zdjęcia: Nikodem Siegieda - wolontariusz

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

 

 

Wróć