Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Dzieci "uskrzydlone"

Caritas Diecezji Siedleckiej kontynuuje program stypendialny, pomagając najbardziej potrzebującym dzieciom z diecezji siedleckiej w lepszym starcie w dorosłość. „Skrzydła” dają im szansę wyjść z cienia i uwierzyć we własne możliwości, rozwinąć zdolności. Są konkretnym wsparciem zmieniającym życie.

 

Jak każdy program, „Skrzydła” są skierowane do wyznaczonej grupy osób. Skorzystać z niego mogą dzieci pobierające naukę w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jeśli ich edukacja jest zagrożona, rodzina boryka się z finansowymi czy losowymi problemami – istnieje duża szansa, że siedlecka Caritas pomoże im w wyjściu z impasu. Pomoc, co istotne, nie ogranicza się tylko do dzieci utalentowanych.

 

Okiem rzecznika

 

- Jednym z podstawowych praw każdego dziecka jest prawo do edukacji. Jest ona kluczem do przyszłości i to jest prawda, która na przestrzeni pokoleń pokazuje ogromną wartość i kierunek w który trzeba inwestować, na który trzeba zwracać uwagę. Edukacja i inwestycja w edukację to chyba najlepszy bank, z którego procenty są pewne - mówi Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.

 

Stworzony, aby pomagać

 

Program „Skrzydła” został stworzony dla dzieci, które nie mogą się uczyć, bo nie mają zeszytów i książek; nie mogą skoncentrować się na lekcji, ponieważ są głodne, a obiad w szkole to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Również dla tych, które często chorują i opuszczają lekcje, ponieważ nie mają kurtki, czapki, spodni i butów na zimę; są zdolne i chcą się uczyć, ale trudna sytuacja materialna powoduje, że czują się mniej pewne siebie od swoich rówieśników i nie wierzą we własne umiejętności. Program obejmuje też dzieci marzące o tym, żeby kiedyś zostać „kimś”, które nie mogą wyjechać na wakacje ani na wycieczkę szkolną, chociaż tak jak inne dzieci są ciekawe świata i ludzi.

 

Na czym polega program „Skrzydła”?

 

Programem mogą być objęci uczniowie zgłaszani na listę Caritas przez pedagogów szkolnych, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz pracowników placówek Caritas. Zakwalifikowane do programu dziecko, ma możliwość uzyskania zwrotu poniesionych kosztów na wykształcenie i osobisty rozwój. Regularnie przez 10 miesięcy przeznaczana jest na to wybrana kwota, w zależności od rodzaju wsparcia. Może to być pakiet „Skrzydła na co dzień” lub „Skrzydła na przyszłość”. W pierwszym przypadku pokrywane są koszty zaspokajania potrzeb bieżących, takich jak: wyżywienie, ubranie, obuwie, wyprawka szkolna, wycieczki szkolne i zorganizowane wyjścia szkolne. Na ten cel można otrzymać 147 zł miesięcznie. Drugi pakiet pomocowy odnosi się bardziej do długofalowej inwestycji, czyli np. na kursy językowe, korepetycje, dokształcanie, dojazd do oddalonych szkół, koszt zamieszkania na stancji czy w bursie. W tej sytuacji do dyspozycji jest kwota 154 zł miesięcznie. Każda deklaracja jest indywidualnie rozpatrywana i dopasowana do potrzeb konkretnego dziecka przez koordynatora regionalnego Programu „Skrzydła”. Aby dziecko wzięło udział w programie, rodzic (opiekun prawny) i pedagog szkolny muszą wypełnić wniosek (do pobrania na stronie www.siedlce.caritas.pl). Znajdują się w nim informacje o wynikach szkolnych ucznia, uzdolnieniach i predyspozycjach i, co bardzo ważne, opis sytuacji rodzinnej. Do wniosku należy dołączyć świadectwa, zaświadczenie z MOPR, MOPS, OPS i etc. Jest to spowodowane koniecznością poświadczenia, że dziecko jest uczniem, jest zagrożone przez szczególnie trudną sytuację materialną i/lub trudną sytuację losową. Na zakończenie pedagog szkolny wypełnia ankietę, opisującą postępy dziecka. Dzięki niej ofiarodawca otrzymuje sprawozdanie o podopiecznym. Z danych osobowych udostępnione jest tylko imię dziecka, wiek, klasa oraz krótki opis sytuacji rodzinnej.

 

Im pomogliśmy

 

Szymon, dzięki „Skrzydłom”, poszerzał swoją wiedzę, poprzez zakup książek. Bardzo lubi zabawy konstrukcyjne. Ujawnia też zainteresowania matematyczne. Kamila posiada uzdolnienia językowe (j. niemiecki) oraz medialne. Zaangażowała się czynnie w życie klasy i szkoły. Program umożliwił pokrycie kosztów schroniska szkolnego oraz zakup odzieży i obuwia. Nikola udziela się w życiu kulturalnym szkoły, chętnie włącza się w organizację uroczystości. Pozytywnie wyróżnia się na tle klasy. Dzięki wsparciu jest radośniejszym dzieckiem.  

 

Jak wesprzeć program?

 

Każdy może wpłynąć na polepszenie trudnej sytuacji dziecka zgłoszonego do programu (zarówno osoby prywatne jak i firmy). W deklaracji (dostępna na stronie siedleckiej Caritas w zakładce „O Caritas”  -> „Programy” -> „Skrzydła”) zobowiązują się wspierać ucznia finansowo poprzez przynajmniej jeden semestr szkolny (można wybrać dłuższy okres świadczenia wsparcia) wpłacając ww. kwoty miesięcznie lub jednorazowo. Używając Internetu można wpłacić też dowolną kwotę z dopiskiem: Program „Skarbonka Skrzydeł”. Jest skierowana do osób, które nie chcą lub nie mogą zadeklarować regularnych wpłat. Wpłacający może określić cel, na które wpłacane środki mają zostać przeznaczone np. obuwie, wyżywienie.

 

W ubiegłych latach

 

W roku szkolnym 2014/2015 w programie wzięło udział 34 dzieci (dzięki środkom własnym Caritas, od Caritas Polska oraz firmy C&A). Od 2005 roku do czerwca 2015 roku siedlecka Caritas objęła programem 364 dzieci. W obecnym okresie szkolnym 2015/2016 pomoc trafiła do 42 dzieci.

 

Więcej informacji udziela: Ilona Trojnar – koordynator Programu „Skrzydła” pod nr tel. 512-789-490.

 

Programowi poświęcona jest strona internetowa: www.skrzydla-akcjecaritas.com

 

Wróć