Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Komunikat: Jednostki nadal czasowo zawieszone

Kolejne polecenia czasowego zawieszenia działalności jednostek, świadczących codzienne wsparcie takich jak świetlice dla dzieci, warsztaty terapii zajęciowej, w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, ogłosili Wojewoda Mazowiecki i Lubelski. Ograniczenia dotyczą części jednostek w Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zawieszona jest działalność świetlic Caritas Diecezjalnej do 24 maja 2020 r.

 

Wojewoda Mazowiecki polecił przedłużenie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa mazowieckiego, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. m. in.: warsztatów terapii zajęciowej.

 

Wojewoda Lubelski polecił czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa lubelskiego, w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. m.in.: warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, centrów integracji społecznej.

 

Jednostki Caritas Diecezji Siedleckiej, których dotyczy zawieszenie działalności:

 

1) Świetlica Socjoterapeutyczna w Siedlcach (do 24 maja br.),

2) Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza w Siedlcach (do 24 maja br.),

3) Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach (do 24 maja br.),

4) Warsztat Terapii Zajęciowej w Skórcu (do 24 maja br.),

5) Warsztat Terapii Zajęciowej w Kisielanach (do 24 maja br.),

6) Świetlica Socjoterapeutyczna w Parczewie (do 24 maja br.),

7) Warsztat Terapii Zajęciowej w Białej Podlaskiej (do 24 maja br.),

9) Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie (do 24 maja br.),

10) Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej (do 24 maja br.),

11) Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej (do 24 maja br.),

12) Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach (pełna działalność jest zawieszona do odwołania, Zakład wznowił swoją działalność częściowo i w ograniczonym wymiarze (catering przedszkolny))

 

(AN)

Wróć