Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Nowe Szkolne Koło Caritas w Piszczacu

2 grudnia 2015 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu powstało nowe Szkolne Koło Caritas. Na uroczystość inauguracyjną przybył ksiądz Marcin Gochnio, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej. Spotkanie rozpoczęła młodzież krótką częścią artystyczną, podczas której odwołała się do życia i działalności świętego Jana Pawła II, patrona tamtejszego gimnazjum. Kolejnym punktem programu było wystąpienie ks. dyrektora, który skierował kilka słów do zgromadzonej młodzieży, przypominając jej, jaka jest działalność Caritas, po czym uroczyście wręczył wszystkim legitymacje członkowskie.  Następnie przekazał pani Dorocie Sierpatowskiej - dyrektor placówki - Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas w Zespole Placówek Oświatowych w Piszczacu. Pani dyrektor wyraziła ogromną radość, że wśród młodzieży znaleźli się chętni, aby służyć swoją pracą innym jako wolontariusze. Niesienie pomocy potrzebującym to szlachetny i piękny cel, bo jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty "Życie jest służbą na rzecz innych".

 

 

"Najlepszą drogą

do odnalezienia samego siebie

jest zagubienie się w służeniu innym"

Jan Paweł II

 

Wróć