Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Obchody 25-lecia Caritas Diecezji Siedleckiej

W dniu 22 maja 2016r. blisko 400 osób wzięło udział w uroczystej gali w Siedlcach z okazji 25-lecia istnienia Caritas Diecezji Siedleckiej. Był to moment symbolicznego podsumowania dorobku kościelno-charytatywnej organizacji, czas na wspomnienia i docenienia codziennej pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

 

Obchody jubileuszu zaingurowała o godz. 16:00 Msza święta w Katedrze Siedleckiej, której przewodniczył J.E. ks. Biskup Kazimierz Gurda. Następnie zaproszeni goście udali się do Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce, aby wziąć udział w uroczystej gali, która - wśród podniosłego nastroju -  rozpoczęła się o godz. 17:30.

 

Czas mile spędzony

 

Już w pierwszych minutach na ekranie w CKiS pojawił się, długo oczekiwany, film o działalności organizacji. Pokazał jakie spektrum działań prowadzi organizacja i faktyczną potrzebę niesienia konkretnej pomocy. Na scenie, podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej, pokazali swoje uzdolnienia artystyczne podczas pantomimy pt.: „Ręce” (WTZ Parczew) i tańca cygańskiego (grupa taneczna „Aniołki” z WTZ Biała Podlaska). Uczestnicy sekcji florystycznej Centrum Integracji Społecznej zadbali natomiast o odświętny wystrój z wykorzystaniem różnobarwnych kwiatów. A bufet, który czekał na gości oraz upominkowe ciasteczka w kształcie serca, były - co warte uwagi – przygotowane przez osoby niepełnosprawne skupione w Zakładzie Aktywności Zawodowej, placówce siedleckiej Caritas. Podczas gali swoje utwory z nowej płyty „Nówka” wykonała polska piosenkarka Olga Szomańska zbierając gromkie oklaski publiczności. – Gala jest przejmująca. Ten film, który na początku widzieliśmy przybliża działania Caritas i pokazuje prawdę jak ta organizacja jest potrzebna i ile niesie pomocy. Występ osób niepełnosprawnych, którym Caritas pomaga i jest dla nich – jak sami mówią – całym życiem, pokazuje, że siedlecka organizacja jest realną pomocą, dziełem niesionym człowiekowi potrzebującemu. Ono przemienia życie tych ludzi – ks. Marek Paluszkiewicz, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymkowego „Arka”.

 

Docenieni

 

Podczas uroczystości, dyrektor siedleckiej Caritas otrzymał z rąk Janiny Ewy Orzełowskiej - wicemarszałek województwa mazowieckiego, medal pamiątkowy „Pro Masovia”. Jest to wyróżnienie okolicznościowe nadawane m.in. organizacjom pozarządowym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz województwa mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza. Ponadto 24. pracowników siedleckiej Caritas otrzymało dyplom uznania od marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. – 25 lat istnienia Caritas to czas pracy wielu wspaniałych księży, dyrektorów, pracowników, wolontariuszy, darczyńców, przyjaciół ale i podopiecznych, którzy poświęcili się misji pomagania w imię Caritas. To trud i wysiłek tych, którzy podjęli się poprowadzenia tego wielkiego dzieła miłosierdzia i pozytywnie odpowiedzieli na powołanie do pracy z najbardziej potrzebującymi. To oni tworzyli pierwsze struktury organizacyjne, oni szukali środków na prowadzenie działalności pomocowej, oni otwierali kolejne placówki. To im chcę w pierwszej kolejności podziękować za zaangażowanie, poświęcenie i krzewienie misji Caritas – mówił w swoim przemówieniu ks. Marek Bieńkowski – dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej. Kwiatów i podziękowań było znacznie więcej, ponieważ impreza zgromadziła wiele osób chcących zaznaczyć swoją wdzięczność i przywiązanie do organizacji. Przemówienia wygłosili w kolejności: J.E. ks. Biskup Kazimierz Gurda, Anna Sochacka – zastępca prezydenta Siedlec, Paweł Mazurkiewicz – szef gabinetu politycznego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, ks. Marek Dec – wicedyrektor Caritas Polska, Waldemar Koperkiewicz – dyrektor CKiS w Siedlcach, Ewa Talacha Koperkiewicz – prezes Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „Brama”, Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, Mariusz Orzełowski – dyrektor siedleckiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Henryk Brodowski – wójt gminy Siedlce. O historii Caritas Diecezji Siedleckiej, w rozmowie z ks. Bieńkowskim, opowiedział jej pierwszy dyrektor, ks. Julian Jóźwik. Wyróżnieni zostali członkowie najstarszych Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas, urzędnicy, darczyńcy, przedstawiciele mediów i pracownicy.

 

Będą pomagać dalej

 

- Przez ponad dwie dekady, każdego dnia Caritas Diecezji Siedleckiej staje na wysokości zadania, aby otoczyć wsparciem potrzebujących, bez względu na wiek, wyznanie czy pochodzenie – mówił ks. M. Bieńkowski. Organizacja ma zamiar dalej pomagać i rozszerzać pole swoich działań. Pozytywnych komentarzy było sporo. - Zawsze takie uroczystości są okazją do wspominania, ale jednocześnie też wyzwalają nowe inicjatywy. Jest to nowy impuls, żeby podejmować nowe działania w dziedzinie dobroczynności – powiedział ks. Tomasz Czarnocki – oficjał Sądu Biskupiego. – Wspólnie możemy zrobić coś dobrego. Tak wiele jest jeszcze potrzeb, tak wielu ludzi potrzebuje pomocy. Jest też radość, że ludzie angażują się chętnie w to dzieło – ks. Adam Turemka – proboszcz parafii Miastków Kościelny.

 

Istnieją od dawna

 

Warto powiedzieć nieco o historii Caritas. Została erygowana 14 kwietnia 1991 roku dekretem Biskupa Siedleckiego Jana Mazura. Obejmuje swoim zasięgiem 248 parafii. Dyrektorami byli kolejno: ks. Julian Jóźwik (w latach 1991-2003), ks. Krzysztof Hapon (w latach 2003-2012), a obecnie jest ks. Marek Bieńkowski (od 2012 roku). Siedzibą diecezjalnej Caritas jest powstałe w latach 1991-2001 Centrum Charytatywno-Duszpasterskie im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty. Wśród placówek, które prowadzone są pod skrzydłami Caritas są: 1 Centrum Pomocy, 4 Warsztaty Terapii Zajęciowej, 1 Środowiskowy Dom Samopomocy, 1 Zakład Aktywności Zawodowej, 2 Centra Integracji Społecznej, 5 Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, 2 Świetlice Socjoterapeutyczne i 1 Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza, 9 filii Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, 1 Punkt Mobilny Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej, 2 Centra Wolontariatu i 2 jadłodajnie, 1 Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Pod logo Caritas działają także 23 Parafialne Zespoły Caritas i 83 Szkolne Koła Caritas.

 

Posłuchaj wypowiedzi p. Danuty Racewicz z najmłodszego Parafialnego Zespołu Caritas

 

Posłuchaj wypowiedzi ks. Adama Turemki, Proboszcza z Parafii Miastków Kościelny

 

Posłuchaj wypowiedzi ks. Marka Paluszkiewicza, Dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego "ARKA"

 

Posłuchaj wypowiedzi ks. Tomasza Czarnockiego, Oficjała Sądu Biskupiego

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

Caritas Diecezji Siedleckiej świętowała 25-lecie istnienia

2016-05-23

Caritas Diecezji Siedleckiej świętowała 25-lecie istnienia

Zdjęcia: Anna Nowińska

001
002
003
004
005
006
007
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

Wróć