Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Podziękowania dla ks. Krzysztofa Hapona, wieloletniego dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej

Pracownicy, współpracownicy i członkowie parafialnych zespołów Caritas z diecezji siedleckiej przybyli licznie 23 sierpnia do Centrum Charytatywno – Duszpasterskiego Caritas Diecezji Siedleckiej, by podziękować za lata współpracy swemu dyrektorowi ks. Krzysztofowi Haponowi. Kierował on siedlecką Caritas przez ostatnie 9. lat i – jak zgodnie podkreślano - przyczynił się do powstania wielu dzieł. Spotkanie rozpoczęła Msza św, której przewodniczył ks. Krzysztof, zaś współkoncelebransami byli: ks. Marek Bieńkowski, wicedyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej oraz ks. Jacek Guz, dyrektor Ośrodka „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej. Potem zaś był czas na podziękowania i wspomnienia.

 

Caritas Diecezji Siedleckiej została erygowana 14 kwietnia 1991r dekretem bp. Jana Mazura, by prowadzić dzieła charytatywne w diecezji siedleckiej, położonej na obszarze województwa mazowieckiego i lubelskiego. Pierwszym jej dyrektorem był ks. Julian Jóźwik Przez ostatnie 9 lat, tj. od 29 sierpnia 2003r do 31 sierpnia 2012r pracami siedleckiej Caritas kierował ks. Krzysztof Hapon.

 

W 2009r, gdy odbierał on kryształową statuetkę i tytuł „Lodołamacza 2009” w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie – „za szeroko pojętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, za ich aktywizację w Zakładzie Aktywności Zawodowej”, mówił: - „Tego, że zdobędziemy pierwsze miejsce w skali ogólnopolskiej, zupełnie się nie spodziewałem. Nagrodę traktuję jako uznanie za wyniki, jakie siedlecka Caritas osiąga od siedmiu lat w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych” – i podziękował wówczas za ofiarną pracę i zaangażowanie swoim współpracownikom.

 

CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ I JEJ DZIEŁA

W 2003r w obrębie Caritas Diecezji Siedleckiej funkcjonowała świetlica socjoterapeutyczna w Siedlcach, tutejszy Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30. osób niepełnoprawnych oraz kuchnia dla ubogich w Siedlcach. W 2003r ruszyło pierwsze zimowisko dla 90. dzieci w Bohukałach i Białej Podlaskiej. Rok później pozyskano ośrodek kolonijny w Neplach (funkcjonował do 2009r) i odbyły się pierwsze kolonie dla 1300 dzieci z diecezji siedleckiej. Równolegle pozyskano drugi ośrodek kolonijny – w Broku i wykonano jego remont. Od trzech lat wakacyjna akcja Caritas organizowana jest już tylko w dwóch ośrodkach w Broku nad Bugiem. Dzięki gromadzonym środkom, w tym z różnego rodzaju projektów publicznych, odpoczynek dla ponad 1300 dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, dysfunkcyjnych jest bezpłatny.

 

Od 2004r realizowany jest program PEAD – dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej. Od tego czasu diecezjalna Caritas prowadzi też pomoc potrzebującym, m.in. poprzez wydawanie leków, opłaty za energię, zakup opału.

 

W 2005r powstał Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie. Dwa lata później, w Ośrodku "Misericordia" Caritas, zaczął funkcjonować kolejny WTZ. Zaś w 2008r powstał Warsztat Terapii Zajeciowej "Nowa Szansa" w Skórcu. Każdy z nich udziela wsparcia 30. osobom niepełnosprawnym.

 

Ponadto pozyskano także znaczne środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i urzędu marszałkowskiego na funkcjonowanie kuchni dla ubogich w Siedlcach, świetlic socjoterapeutycznych przy siedleckiej katedrze i parafii św. Stanisława , a także na programy profilaktyczne oraz zajęcia dodatkowe.

 

Uruchomione zostały również programy profilaktyczne; m.in. program środowiskowy na terapię alkoholową „Indywidualne ścieżki kariery”. W 2005r utworzono – w ramach PFRON – 2 Regionalne Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnoprawnych (Siedlce, Biała Podlaska) oraz 5 Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (Siedlce, Biała Podlaska, Parczew, Dęblin, Garwolin). Od 2010r, po zakończeniu programu, Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego funkcjonują w Parczewie, Siedlcach i w Białej Podlaskiej.

 

WIELOBSZROWE DZIAŁANIA CARITAS

W 2005r z inicjatywy NSZZ Solidarność w Siedlcach i Caritas Diecezji Siedleckiej zostało utworzone Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej. Działa w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo z siedleckiej Caritas i jest pierwszą tego typu placówką w województwie mazowieckim. Działalność CIS finansowana jest m.in. z dotacji miasta Siedlce, pochodzących z budżetu, na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Dotacje pochodzą też z gmin: Skórzec i Domanice. Centrum skierowane jest do osób długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zwalnianych z zakładów karnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków – po zakończeniu terapii, dotkniętych chorobą psychiczną – po leczeniu, a także dla uchodźców, bezdomnych i niepełnosprawnych. Uczestnicy szkolą się w różnego rodzaju sekcjach zawodowych: ślusarsko – spawalniczej, krawiecko – szwalniczej, remontowo – porządkowej, florystyczno- ogrodniczej, opieki osób starszych i reintegracji zawodowej. Ponadto mogą zdobywać nowe kwalifikacje na kursach kroju i szycia oraz spawania. W ciągu 6. lat przez CIS przewinęło się 190 osób, z czego 170 pomyślnie zakończyło zdobywanie nowych umiejętności i zawodu. 114 osób znalazło pracę.

 

W 2007r powstał Ośrodek „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej, w budynku tzw starego, zabytkowego szpitala, przejętego wcześniej przez diecezję siedlecką od miasta. Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo z Caritas Diecezji Siedleckiej. W jego strukturze funkcjonuje: Środowiskowy Dom Samopomocy dla 60 niepełnosprawnych z różnym stopniem zaburzeń psychicznych. Kolejnych 30. osób niepełnosprawnych znalazło wsparcie w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Działa tu także Centrum Charytatywne z kuchnią dla ubogich, która wydaje dziennie ponad 150 obiadów. W 2009r zostało utworzone ponadto Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Wcześniej, w 2006r w Ośrodku, mieszczącym się w budynku wpisanym do rejestru zabytków, przeprowadzony został gruntowny remont, możliwy dzięki funduszom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, katolickiej fundacji „Renovabis” oraz dzięki darczyńcom indywidualnym. W 2012r w ramach projektu unijnego, realizowanego przez Caritas wspólnie z bialskim Urzędem Miasta, zabytkowy zespół szpitalno – parkowy, w którym znalazła siedzibę „Misericorida” Caritas, poddawany jest rewitalizacji. Obecnie trwają tu prace budowlane i konserwatorskie. Wartość całego projektu oszacowano na ponad 16 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWL wynosi prawie 10 mln zł. Udział siedleckiej Caritas – stanowi 1,9 mln zł.

 

W 2008r utworzony został Zakład Aktywizacji Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej. Powstał jako druga tego typu placówka w województwie mazowieckim. Zlokalizowany jest w budynku użyczonym Caritas przez miasto Siedlce Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo z Caritas Diecezji Siedleckiej. Zatrudnia 37 osób niepełnosprawnych, którzy zajmują się gastronomią. W ZAZ można m.in. zjeść codziennie pyszny domowy obiad, dlatego też przychodzi tu wielu mieszkańców Siedlec. Oferta cateringowa kierowana jest do szkół, różnego rodzaju instytucji a także osób prywatnych. Ponadto osoby niepełnoprawne zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie 5.ciu szkoleń zawodowych. Są to: pomoc kuchenna, asystent w gabinecie odnowy biologicznej, recepcjonista, obsługa budynku oraz magazynier. Niepełnosprawni mają także możliwość codziennej, godzinnej rehabilitacji, prowadzonej przez specjalistów – rehabilitantów. ZAZ daje im – szeroko rozumianą – szansę przygotowania do życia w otwartym środowisku. Od 1.10.2010r do 30.09.2012 Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Siedleckiej realizuje projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”. Głównym celem projektu jest pomoc w dostępie do zatrudnienia 30.osobom niepełnoprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wartość projektu to 1 milion 284 tys zł.

 

Rozwinęły się różne formy wolontariatu. W 2009r utworzono Biuro Wolontariatu w Siedlcach. Od stycznia 2012r działa tu Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej. W ciągu ostatnich siedmiu lat, tj. od 2005r, powstało 58 Szkolnych Kół Caritas, skupiających ponad 1800 młodych wolontariuszy. W tym czasie powstało też 13 Parafialnych Zespołów Caritas – w Siedlcach jak również na terenie diecezji siedleckiej.

 

Małgorzata Kołodziejczyk
specjalista ds. PR Caritas Diecezji Siedleckiej

 

* * *

 

Podziękowania dla ks. Krzysztofa Hapona, wieloletniego dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej

2012-08-30

Podziękowania dla ks. Krzysztofa Hapona, wieloletniego dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej

Zdjęcia: Caritas Diecezji Siedleckiej

DSC01410.JPG
DSC01413.JPG
DSC01414.JPG
DSC01415.JPG
DSC01416.JPG
DSC01420.JPG
DSC01421.JPG
DSC01422.JPG
DSC01424.JPG
DSC01426.JPG
DSC01427.JPG
DSC01429.JPG
DSC01430.JPG
DSC01434.JPG
DSC01435.JPG
DSC01436.JPG
DSC01438.JPG
DSC01439.JPG
DSC01442.JPG
DSC01443.JPG
DSC01445.JPG
DSC01447.JPG
DSC01448.JPG
DSC01449.JPG
DSC01453.JPG
DSC01454.JPG
DSC01456.JPG
DSC01457.JPG
DSC01459.JPG
DSC01461.JPG
DSC01462.JPG
DSC01464.JPG
DSC01465.JPG
DSC01466.JPG
DSC01469.JPG
DSC01470.JPG
DSC01473.JPG
DSC01476.JPG
DSC01478.JPG
DSC01480.JPG
DSC01482.JPG
DSC01484.JPG
DSC01486.JPG
DSC01488.JPG

 

Wróć