Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Pomoc dla sprawców przemocy

tl_files/gallery/caritas/aktualnosci/20160718_pomoc_dla_sprawcow_przemocy/offering-427297_1920.jpgFUNDACJA POZYTYW od czerwca do październik 2016 realizuje program  korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
 

 

 
Spotkają się by pomagać

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na spotkanie inicjujące współpracę w obszarze pracy ze sprawcami przemocy na terenie miasta Siedlce oraz powiatów - siedlecki ziemski, sokołowski, węgrowski i łosicki w dniu 27.07.2016r. w godz. 10.30.-12.30 w Sali Konferencyjnej Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego, ul. Bpa Świrskiego 57, (wejście obok katedry). Na spotkaniu zostanie omówiony zakres współpracy i wymiany informacji dotyczącej wdrożenia i realizacji pilotażowego programu korekcyjno-edukacyjnego na naszym terenie. Spotkanie poprowadzi Elżbieta Roszczak - Prezeska Fundacji POZYTYW, autorka programu, która prowadzi Punkt Konsultacyjny programu w Siedlcach oraz koordynatorka merytoryczna programu Ewa Podgórska, przedstawiciel Stowarzyszenia „Niebieska Linia”.

 

Specjaliści z bliska

 

E. Podgórska uczestniczy w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie m. st. Warszawy. Jest współzałożycielem i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (w zarządzie Sekcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach PTP). Od 2009 r. koordynatorka i psycholog w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób będących w kryzysie, uwikłanych w przemoc w rodzinie, konsultacje wychowawcze, grupy edukacyjno-terapeutyczne, szkolenia oraz warsztaty  umiejętności psychospołecznych.

 

Chcą im pomóc

 

- Zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o pomoc w rekrutacji osób stosujących przemoc do programu i kierowaniu ich do nas na konsultacje indywidualne oraz grupę korekcyjno-edukacyjną. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca na rzecz skutecznej realizacji działań korekcyjno-edukacyjnych osób stosujących przemoc, przyczyni się do zatrzymania i przeciwdziałania przemocy w rodzinach objętych wsparciem – mówi E. Roszczak.

 

Kontakt:

 

Elżbieta Roszczak Tel. 693 570 205, e-mail: roszczakan@wp.pl. Więcej informacji na stronie www.siedlce.caritas.pl (Znajdą tam Państwo ulotkę z informacją o programie dla osób stosujących przemoc oraz ulotkę dla przedstawicieli instytucji i służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

 

 

Wróć