Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Caritas Diecezji Siedleckiej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

W okresie od 05.08.2012r. do 14.08.2012r. Caritas Diecezji Siedleckie realizuje projekt pod nazwą:

 

„Poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa lubelskiego”

 

W ramach projektu 45 dzieci z terenu województwa lubelskiego będzie uczestniczyć w wypoczynku letnim w Ośrodku Kolonijno-Wypoczynkowym w Broku. Podczas kolonii przeprowadzony zostanie program profilaktyczno-terapeutyczny przez psychologa i pedagoga, zorganizowana zostanie również wycieczka do Warszawy oraz wyjazd na basen. Dzieci wezmą udział w aktywnym wypoczynku połączonym z profilaktyką uzależnień.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

Wróć