Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Pracownicy Caritas zbierali siły do pracy

Pracownicy Caritas mają do wypełnienia szczególne zadanie. Ich praca to przede wszystkim obcowanie z ludźmi – wspieranie, poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach, organizowanie pomocy. Raz w roku – w Tygodniu Miłosierdzia, trud pracowników i wolontariuszy Caritas jest szczególnie doceniany. To właśnie dla nich zorganizowano Pielgrzymkę Pracowników i Wolontariuszy Caritas.

 

Już po raz dwunasty, w Tygodniu Miłosierdzia, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zgromadziła się liczna grupa pątników związanych z Caritas z różnych zakątków kraju. Co roku wybiera się tam również grupa wolontariuszy i pracowników z Siedlec. W tym roku na pielgrzymkę wybrała się grupa dwudziestu osób. Pielgrzymowanie pątnicy rozpoczęli 17 kwietnia, w piątek po południu, aby najpierw w drodze pokłonić się Matce Bożej  Królowej Polski w Częstochowie, gdzie uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim. W sobotę z samego rana wyruszyli do Krakowa-Łagiewnik, aby tam wziąć udział w uroczystościach centralnych. W ramach uroczystości mszę świętą sprawował biskup archidiecezji krakowskiej ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Mszę św. poprzedziła konferencja ascetyczna dotycząca posługi wśród osób potrzebujących.

 

Po mszy świętej odbyła się wspólna agapa, a następnie pielgrzymi przeszli do Centrum Jana Pawła II, które znajduje się niedaleko łagiewnickiego sanktuarium. Następnie odbyły się: koncert i zabawa integracyjna. Łączna liczba pracowników i wolontariuszy biorących udział w pielgrzymce to około 3 tys. pątników.

 

Więcej niż praca zawodowa

 

- Praca w Caritas jest specyficzną pracą, ponieważ jest powołaniem, które otrzymujemy od Pana Boga, żeby miłować bliźniego jak siebie samego, czyli dzielić się tym, co mamy, z innymi – mówi zastępca dyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Marcin Gochnio. - Jest to powołanie każdego człowieka, a przede wszystkim kogoś, kto pracuje w organizacji, jaką jest Caritas. Tutaj świadczy się pomoc, nie tylko traktuje się swoją pracę jako zawodową, zarobkową, ale jako służbę na rzecz drugiego człowieka, jako służbę na rzecz bliźnich – dodaje.

 

Po uroczystościach w Łagiewnikach, w drodze powrotnej do Siedlec, pielgrzymi nawiedzili kopię cudownego obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, która znajduje się w sanktuarium w Skarżysku Kamiennej. Tam nawiedzili kaplicę z Cudownym Obrazem, wysłuchali historii tego obrazu, a także spisali intencje na kartkach i złożyli je u stóp Matki Bożej, polecając to, co się aktualnie dzieje w ich życiu i w diecezjalnej Caritas.

 

W ramach formacji, pracownicy Caritas Diecezji Siedleckiej biorą udział również w dniach skupienia. Ostatni taki dzień odbył się w Parczewie, w Oktawie Wielkiej Nocy. Dzień skupienia zorganizowano w Bazylice św. Jana Chrzciciela. Konferencję ascetyczną skierował do uczestników ks. Henryk Góral - wikariusz parafii. Dzień skupienia to także okazja do modlitwy w intencji codziennych trosk Caritas i w intencji tych, którzy z pomocy Caritas korzystają.

 

Ważna jest formacja duchowa

 

- Praca w Caritas to swego rodzaju misja, powołanie. Wydaje mi się, że nie jestem tutaj zupełnie przypadkowo. Bardzo cenię sobie pracę z drugim człowiekiem, tym bardziej, jeśli ten człowiek potrzebuje pomocy. Myślę, że Caritas jest właśnie odpowiednim miejscem, by nieść pomoc innym ludziom – mówi Aneta Sawicka, koordynator projektów w siedleckiej Caritas. - To nie jest praca „od godziny do godziny”, tylko praca angażująca, również poza ośmioma godzinami przepracowanymi na co dzień – wyjaśnia Aneta Sawicka. W jej opinii, w Caritas jest bardzo potrzebna formacja duchowa, dlatego że pracownicy napotykają choćby na nieprzyjemne sytuacje - roszczenia, poczucie niesprawiedliwości ze strony osób potrzebujących wsparcia. - Bardzo często z tego powodu sami potrzebujemy wsparcia, które utwierdzi nas w przekonaniu, że jednak warto to robić mimo wszystko. Potrzebujemy głosu, który powie, że jesteśmy tu w konkretnym celu, dlatego formacja jest niezwykle ważna - czy w postaci dni skupienia, czy rekolekcji – dodaje.

 

Tegoroczna Pielgrzymka  Pracowników i Wolontariuszy Caritas, zorganizowana z okazji Tygodnia Miłosierdzia, odbyła się już po raz dwunasty. Idea Tygodnia Miłosierdzia narodziła się w 1937 roku. Organizację Tygodnia przerwała II wojna światowa. Od 2013 roku Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, bezdomnych, prześladowanych, samotnych czy bezrobotnych.

 

 

 

 

 

* * *

 

Pracownicy Caritas zbierali siły do pracy

2015-04-28

Pracownicy Caritas zbierali siły do pracy

Zdjęcia: Mirosław Maraszek

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

Wróć