Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Program "Skrzydła" pomaga dzięki Tobie!

„Skrzydła” i „Skarbonka skrzydeł” – to formy pomocy potrzebującym dzieciom, które realizuje Caritas Diecezji Siedleckiej poprzez środki finansowe otrzymywane od dobroczyńców. Jak wesprzeć program i w jaki sposób uzyskać pomoc - przeczytaj i przyłącz się do tego dzieła!

 

„Skrzydła” to ogólnopolski program wspierający dzieci i młodzież – od szkoły podstawowej do ponadgimnazjalnej. Jest skierowany do rodzin, które potrzebują wsparcia, by wyrównać szanse edukacyjne ich dzieci z rówieśnikami i zwiększyć szanse na dobry start w dorosłym życiu.

 

Na czym polega pomoc?

 

Osoby prywatne i firmy zobowiązują się poprzez deklaracje złożone w Caritas wesprzeć pieniężnie uczniów przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego bądź dowolną wpłatę do „Skarbonki skrzydeł”. Formę pomocy można dopasować do indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości finansowych darczyńcy, dzięki czemu, naprawdę każdy chętny by pomóc, może wziąć udział w akcji. Grono osób wspierających program powstrzymuje biedę wśród dzieci. – „Będą one mogły zjeść ciepły posiłek w szkole, mieć własne przybory szkolne i podręczniki. Nie czuć się gorzej od rówieśników i  chodzić w nowej odzieży oraz pojechać na wycieczkę szkolną. Ponadto rozwiną zdolności językowe i uzupełnią wiedzę dzięki potrzebnym korepetycjom”– mówi Ilona Trojnar, kierownik Biura Zarządu Caritas Diecezji Siedleckiej.  – „Każda wpłata przyczynia się do zmiany świata dzieci na lepsze. Dzięki programowi, a bezpośrednio Darczyńcy- dzieci odzyskują pewność siebie, chętniej się uczą  i staja się otwarte na kontakty z rówieśnikami.” - dodaje.

 

Jak uzyskać wsparcie?

 

Na listę chętnych by wziąć udział w programie, zgłaszają ucznia pedagodzy szkolni, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz pracownicy placówek Caritas. Termin I naboru składania podań mija 15 września 2015r. Każdy, kto brał udział w programie w poprzednich latach, a chce z niego skorzystać również w tym roku, powinien ponownie złożyć wniosek (dostępny na stronie www.siedlce.caritas.pl). Pomoc, którą otrzymuje uczeń jest przekazywana w formie refundacji faktur i rachunków. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach Programu Skrzydła są: dożywianie w szkole, wyprawka szkolna, drobny sprzęt komputerowy, podręczniki, odzież zimowa i letnia, korepetycje, kursy językowe, czesne w szkołach, opłata za internat, dojazdy do szkoły, wycieczki szkolne, kino, muzea, teatr, wypoczynek letni lub zimowy.

 

Jak pomóc? To proste!

 

Udzielenie pomocy jest proste. Darczyńca wybiera rodzaj wsparcia, którego chce udzielić, czyli „Skrzydła” bądź „Skarbonka skrzydeł”.  W pierwszym wypadku zobowiązuje się do regularnych wpłat 154 zł przez każdy z 10. miesięcy, czyli tyle, ile trwa rok szkolny w Polsce. Może także jednorazowo wpłacić kwotę 1540 zł. Przekazanie środków finansowych na rzecz programu „Skrzydła” odbywa się na podstawie umowy darowizny w przypadku osoby prawnej oraz wypełnionej deklaracji w przypadku osoby fizycznej. Umowa darowizny i zgłoszona deklaracja zobowiązuje Caritas do przekazania darowanej kwoty na rzecz programu „Skrzydła”.

 

Jeśli jednak nie dysponujemy takimi środkami, można wesprzeć ucznia, deklarując dowolną kwotę na samodzielnie wybrany okres czasu lub jednorazowo wpłacić dowolną kwotę z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł”. W taki sposób wspieramy program bez podejmowania się długoterminowych zobowiązań.

 

Zebrane środki ze „Skarbonki skrzydeł”, po uzyskaniu odpowiedniej kwoty przydzielane są kolejnym dzieciom z listy oczekujących.

 

Do programu darczyńcy mogą włączyć  się w dowolnym czasie. Zadeklarowaną kwotę należy wpłacić od razu po podpisaniu i wysłaniu deklaracji na adres Caritas Diecezji Siedleckiej. Koordynator Programu w Caritas diecezjalnej może uruchomić procedurę powiadomienia dziecka o otrzymanej pomocy po zaksięgowaniu wpłaty zadeklarowanej przez darczyńcę.

 

Anonimowa, lecz skuteczna pomoc

 

Caritas chroni prywatność dzieci korzystających z programu. Osobom, które chciałyby się dowiedzieć, komu pomagają, udostępniane są: imię, wiek, klasa i krótki opis sytuacji rodzinnej ucznia.

 

Koordynator regularnym darczyńcom  przesyła informację podsumowującą o dziecku oraz zmianach, jakie zaszły dzięki programowi „Skrzydła”. Na zakończenie deklarowanego okresu wsparcia  przedstawia także rozliczenie otrzymanych  środków finansowych.

 

Potrzebny kontakt

 

W diecezji siedleckiej program koordynuje Ilona Trojnar, tel.: (25) 640 71 30 wew. 123, kom. 512-789-490, e-mail: itrojnar@caritas.pl.

 

Pliki do pobrania oraz więcej szczegółowych informacji na stronie www.siedlce.caritas.pl (zakładka „O Caritas” -> „Programy” -> „Skrzydła”) oraz na ogólnopolskiej stronie akcji: www.skrzydla.pl.

 

 

 

Wróć