Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Razem możemy więcej

 

Trzeci transport łóżek rehabilitacyjnych z materacami, szafek przyłóżkowych i sprzętu rehabilitacyjnego dotarł w lipcu ze Szwajcarii do Caritas Diecezji Siedleckiej. Dzięki życzliwemu wsparciu z zagranicy, kilkaset osób z diecezji będzie miało godne warunki do rekonwalescencji, rehabilitacji, a niektórzy również w ich ostatnich chwilach życia.

 

Pomoc ze Szwajcarii dla Diecezji Siedleckiej rozpoczęła się w kwietniu 2014 roku. Caritas skorzystała wtedy ze wieloletnich doświadczeń radomskiego oddziału Zakonu Maltańskiego współdziałającego z „Hilfe und Beistand”, Fundacja Zakonu Maltańskiego w Szwajcarii.

 

W trosce o potrzebujących

 

Celem tego dzieła charytatywnego jest dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób chorych i niepełnosprawnych w diecezji. W skład ostatniego transportu weszły: łóżka rehabilitacyjne z materacami, szafki przyłóżkowe, baseny, nerki, kołdry, poduszki, poszewki, koce, prześcieradła, waga krzesełkowa, sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy oraz meble (stoły i krzesła).

 

Trafiają one do czterech Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego: w Białej Podlaskiej, Parczewie, Radzyniu Podlaskim i Siedlcach, a także do:

 

1)      Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Siedlcach

 

2)      Hospicjum Stacjonarnego w Siedlcach

 

3)      Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie

 

4)      Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Krześlinie

 

5)      Domu Pomocy Społecznej „Nad Stawami” w Siedlcach

 

6)      Noclegowni dla bezdomnych prowadzonej przez PKPS przy ul. Warszawskiej 133 w Siedlcach

 

7)      Stowarzyszenia MONAR – Dom dla osób starszych MARKOT przy ul. Południowej 1 w Siedlcach

 

8)      Jadłodajni przy ul. Świrskiego 57 w Siedlcach

 

9)      Centrum Pomocy Bliźnim przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach

 

Następnie zostają rozdysponowane poszczególnym potrzebującym osobom. – „Odwiedzając osoby, które korzystają ze sprzętu w ramach transportów, dostrzegamy, jaką wartość ma nasza działalność. Towarzyszy nam przekonanie, że trzeba pomóc tym, którzy sami nie funkcjonują normalnie, którym państwo nie zapewnia opieki na dobrym poziomie. Chcemy, aby ich walka z chorobą i - w przypadku niektórych - często ostatnie dni życia, mijały w poczuciu godności i w przyzwoitych warunkach” – mówi Małgorzata Mućka, koordynator z ramienia Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Dobra organizacja

 

Siedlecka Caritas jest zadowolona ze współpracy. Ponosi ze swojej strony koszty transportu i logistyki związanej z dojazdem wolontariuszy i pracowników do Szwajcarii oraz załadunkiem sprzętu. Za dostawę, kontakt ze sprawdzoną firmą spedycyjną i odprawę celną odpowiadają wolontariusze związani z Zakonem Maltańskim w Szwajcarii i w Polsce.

 

Zasłużeni dla Caritas

 

Lipcowe transporty organizacja dedykuje śp. Panu Marc de Skowroński oraz jego rodzinie, która w ostatnim czasie wsparła diecezjalną Caritas. Między innymi dzięki Jego zaangażowaniu rozpoczęła się współpraca pomiędzy Caritas Diecezji Siedleckiej a Fundacją „Hilfe und Beistand” w Szwajcarii. Pan Marc, z pochodzenia Polak, pozostał zawsze głęboko przywiązany do swoich korzeni, był aktywnym członkiem szwajcarskiej służby Szpitalnego Zakonu Maltańskiego, zastępcą stałego obserwatora Zakonu Maltańskiego w Biurze Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych w Genewie. W 2002 roku otrzymał nagrodę - Order of Malta - oficer "Pro Merito Melitensi”. Pan Marc zmarł, po długiej chorobie, 9 grudnia 2014 roku. Począwszy od sierpnia do grudnia br. ks. Marek Bieńkowski – dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej będzie celebrował Eucharystię każdego 9 dnia miesiąca w intencji śp. Marc de Skowronski.

 

Kolejne podziękowanie Caritas kieruje do Pani Agnieszki Tutton, rodowitej Siedlczanki, która koordynuje pomoc ze Szwajcarii i wspiera organizacyjnie całe przedsięwzięcie. „Mam zaszczyt być małym ogniwem w tym mocnym wieloletnim łańcuchu pomocy. Osobista historia rodzinna oraz możliwość pośredniczenia miedzy kulturami, językami i organizacjami poprowadziła do takiej formy włączenia się w pomoc „Czcigodnym Panom Chorym”, parafrazując polską średniowieczną modlitwę Zakonu Maltańskiego.”

 

Wdzięczność i słowa uznania należą się wszystkim, którzy na każdym etapie planowania i organizowania transportów charytatywnych poświęcali swój czas i okazywali życzliwość: Kawalerom Maltańskim w Polsce, oddział w Radomiu, Firmie AKSYD Logistyka z Radomia oraz wszystkim wolontariuszom i pomocnikom. Szczególne podziękowania Caritas kieruje na ręce Pana Andrzeja Bujalskiego, właściciela Firmy APIS w Siedlcach, za bezpłatne użyczenie magazynów w celu przechowywania otrzymanego sprzętu.

 

 

 

Modlitwa do Boga przez Panów Chorych

Czcigodni Panowie Chorzy, módlcie się, aby Bóg zesłał pokój na świat.

Czcigodni Panowie Chorzy, módlcie się aby Bóg zechciał mnożyć owoce ziemi. Módlcie się za pielgrzymów płynących przez morza i wędrujących po ziemi, aby Bóg ich prowadził i doprowadził w bezpieczeństwie duszy i ciała do celu.

Czcigodni Panowie Chorzy, módlcie się za siebie i za innych chorych chrześcijan,
aby Pan nasz zechciał dać im zdrowie, potrzebne ich duszom i ciałom.

Czcigodni Panowie Chorzy, módlcie się za dusze waszych ojców i matek, i za wszystkich chrześcijan, którzy odeszli, aby Bóg dał im pokój wieczny.

Amen.

 

Pani Beata Plińska - oddziałowa Hospicjum w Siedlcach 

 

Pani Halina Kulczak - pielęgniarka z Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Siedlcach 

 

Pan Leszek Lasecki - kierownik Ośrodka MONAR w Siedlcach

 

Pani Urszula Kaniewska - pracownik Noclegowni w Siedlcach

* * *

 

Razem możemy więcej - dary ze Szwajcarii

2015-07-29

Razem możemy więcej - dary ze Szwajcarii

Zdjęcia: Anna Nowińska, Małgorzata Mućka, Adrian Rechtoris

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
   

Wróć