Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

„Resocjalizacja, a relacje rodzinne skazanych”

Konferencja pod tym hasłem odbyła się 30 września 2019r. w ramach projektu „2 KROKI” realizowanego przez Caritas Diecezji Siedleckiej w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Podtrzymanie i wzmocnienie więzi rodzinnych stanowi ważny element w pracy terapeutów i specjalistów, którzy zaangażowali się w pracę na rzecz projektu „2 KROKI”. Rodzic jest w stanie zrobić wiele dla dziecka. Dlatego Caritas Diecezji Siedleckiej m.in. poprzez Więzienny Klub Ojca zacieśnia więzi, kształtuje odpowiedzialne rodzicielstwo, uczy jak  wzmocnić  pozycję rodzica odizolowanego od rodziny.

 

To silne ogniwo tego projektu. Jak podkreśla Maciej Celiński, który prowadzi zajęcia w Zakładzie Karnym: „Ze wszystkich Klubów  Ojca najbardziej pożądanym jest Więzienny Klub Ojca”. Konferencja dotykała wielu aspektów. Każdy przyszedł na świat w jakiejś rodzinie i wie jak ważne są relacje rodzinne. Jak o nie dbać w warunkach więziennych?  To pytanie zainspirowało organizatorów konferencji.

 

Gości konferencji i prelegentów powitali Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Marek Bieńkowski oraz ppłk Marek Suwiński - Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach. W wystąpieniach zwrócono uwagę na dobrą, potrzebną i owocną współpracę obydwu instytucji.

 

Pismo do uczestników konferencji wystosowała Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Pierwszą prelekcję pn. "Warsztaty wyjazdowe osadzonych i Dzień Rodziny projektu „2 KROKI" wygłosiła Agnieszka Pasztor - koordynator programu „2 KROKI” Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Kolejnym prelegentem był ks. Mateusz Czubak - kapelan Zakładu Karnego w Siedlcach, który dokonał charakterystyki relacji rodzinnych osadzonych z punktu widzenia kapelana.

 

Renata Niedziółka - specjalista psychoterapii uzależnień SPZOZ w Łukowie, pracownik w poradni leczenia uzależnień SPZOZ w Siedlcach, współpracownik Caritas Diecezji Siedleckiej zaprezentowała temat "Rola rodziny w procesie zdrowienia osoby uzależnionej".

 

Wystąpienie pn. "Przerwa w ojcostwie. Jak uwięzieni mężczyźni postrzegają swoje ojcostwo" przedstawił Maciej Celiński - w przeszłości wychowawca w Schronisku dla nieletnich w Warszawie, obecnie nauczyciel i kurator społeczny - jako pierwszy i jedyny w Polsce prowadzi w Zakładzie Karnym w Siedlcach Klub Ojca.

 

Końcową prelekcję na temat "Rola związków w procesie resocjalizacji oraz wpływie na ogólne funkcjonowanie skazanego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności" wygłosiła kpt. Edyta Starostka - starszy psycholog Zakładu Karnego w Siedlcach.

 

W konferencji udział wzięli: Przedstawiciele Caritas Polska Małgorzata Przybysz i Janusz Sukiennik, Przedstawiciele jednostek penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektorowi Służby Więziennej, Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk Marek Suwiński wraz z pracownikami, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Siedlcach Renata Cieszko,  Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Siedlcach wykonującego orzeczenia w sprawach karnych Renata Mączyńska; Agnieszka Leszczyńska oraz Krzysztof Pazulak, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach, Apostolat Więzienny, Bursa im. Św. Stanisława Kostki w Siedlcach – ks. Mariusz Świder, Martyna Myszka p.o. dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach, rodziny zastępcze, asystenci rodzin, Komenda Miejska Policji w Siedlcach,  asp.szt. Sławomir Stefaniak oraz liczni przedstawiciele mediów.

(AP)

 

 

 

 

***

Konferencja "Resocjalizacja, a relacje rodzinne osadzonych" dn. 30 września 2019r.

2019-10-01

Konferencja "Resocjalizacja, a relacje rodzinne osadzonych" dn. 30 września 2019r.

Zdjęcia: Anna Nowińska

014
036
041
047
075
pismo1
   

 

 

 

 

 

Wróć