Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Ruszył nowy Parafialny Zespół Caritas!

27 września 2015r. w parafii pw. Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim powołano Parafialny Zespół Caritas (PZC). Wolontariusze w 24-osobowej grupie będą pomagać potrzebującym, ofiarując dla nich swój czas i umiejętności.

 

W parafii od zawsze była grupa osób, która bezinteresownie niosła pomoc bliźnim w potrzebie. W przeszłości wielokrotnie podejmowano inicjatywy mające na celu pomoc ludziom najuboższym, samotnym czy też rodzinom wielodzietnym. Jednak w ostatnim czasie kryzys zaczął dawać się we znaki coraz większej liczbie rodzin. Dostrzegł ten problem i postanowił mu zaradzić, proboszcz janowskiej kolegiaty – ks. prałat Stanisław Grabowiecki.

 

Uroczyste powołanie

 

Założenie PZC przebiegło w religijnej atmosferze. O godz. 9.30 w kościele parafialnym sprawowana była msza św. w intencji wolontariuszy Caritas, której przewodniczył ks. prałat. Słowo Boże do wiernych skierował, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej – ks. Marek Bieńkowski. Po mszy św., wolontariusze wraz z ks. Grabowieckim i ks. dyrektorem, udali się do salki parafialnej. Podczas spotkania ks. Marek wręczył wolontariuszom legitymacje członkowskie. Na zakończenie, w krótkiej prezentacji, omówił również działalność charytatywną, formy wsparcia Caritas, inicjatywy, programy pomocy, m.in. Program „Skrzydła”, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Tornister Pełen Uśmiechów.

 

Kilka słów o PZC

 

Parafialny Zespół Caritas to podstawowa jednostka organizacyjna Caritas Diecezji Siedleckiej. Jego celem jest działalność charytatywna i humanitarna wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. PZC, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Koordynuje on działalność charytatywną na terenie parafii.

 

Autor tekstu: Monika Stańko 

 

 

* * *

 

Ruszył nowy Parafialny Zespół Caritas!

2015-09-29

Ruszył nowy Parafialny Zespół Caritas!

Zdjęcia: Monika Stańko

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
   

Wróć