Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Sen(iOr) Przyszłości

 

 

Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach Programu współdziałania Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017 - edycja pilotażowa realizuje zadanie obejmując seniorów zamieszkujących diecezję siedlecką w wieku 55+. Zadanie ma nazwę: „Sen(iOr) Przyszłości Wspieranie inicjatyw służących aktywizacji i integracji społecznej osób starszych”. Zadanie jest realizowane w okresie od 15.06.2016r. do 14.06.2017r.

 

W ramach realizacji zadania zapraszamy seniorów na zajęcia aktywizujące i integracyjne takie jak:

  • 52 godziny wsparcia psychologicznego,
  • 208 godzin warsztatów teatralnych połączonych z muzykoterapią,  finalnym zakończeniem zajęć będzie wystawienie musicalu pt. : „Co nam w duszach gra”,
  • 29 godzin z ćwiczeniami Pilates na trampolinach
  • 29 godzin ćwiczeń aerobik połączonych z Zumbą
  • 52 godziny zajęć DIY (zrób to sam)  
  • 12 godzin porad specjalistów z dziedzin medycyny
  • 104 godzin warsztatów kulinarnych zakończonych konkursem na „MasterChef seniorów”
  • 12 godzin ćwiczeń poprawiających sprawność  fizyczna w formie aqua fitnessu

 

Zapraszamy serdecznie

Kontakt z koordynatorem zadania:

Anna Walczyna
Caritas Diecezji Siedleckiej
ul. Kościelna 77, 21-200 Parczew
tel. 833 550 452 , 513 031 922

 

Wróć