Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Siedlce: 108 000 zł od Fundacji Biedronki wesprze Jadłodajnię

Nasza Caritas Diecezji Siedleckiej zakwalifikowała się do programu Fundacji Biedronki „Żywnościowy SOS”. Jego celem jest wzmocnienie instytucji oferujących pomoc żywnościową lub schronienie najbardziej  potrzebującym, tak by podmioty te miały większe możliwości udzielania wsparcia w czasie kryzysu. W ramach projektu otrzymaliśmy środki na zakupy w sklepach sieci Biedronka, które wspomogą funkcjonowanie Jadłodajni w Siedlcach prowadzonej przez siedleckie Centrum Integracji Społecznej, prowadzenie Mieszkań Wspieranych, przygotowanie paczek żywnościowych dla ubogich. Fundacja Biedronki wsparła 80 uczestniczących w programie organizacji.

 

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany m.in. do fundacji i stowarzyszeń wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne – osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Projekt wspiera inne organizacje, by mogły rozszerzać swoją działalność pomocy żywnościowej.

 

- Dzięki programowi nasza Jadłodajnia dla potrzebujących przy ul. Bpa I. Świrskiego 57 w Siedlcach będzie mogła dokupić niezbędne produkty do przygotowywania posiłków. Obiad w Jadłodajni to dla wielu osób jedyny ciepły posiłek dziennie - mówi ks. Paweł Zazuniak, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

 

Już w raporcie „Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych” Stowarzyszenia Klon/Jawor wskazywano, że na skutek pandemii sytuacja 65% organizacji stała się trudniejsza[1]. Ponadto, w badaniu „Kondycja organizacji pozarządowych” 18% ankietowanych zadeklarowała, że w ich odczuciu będzie też coraz trudniej prowadzić im działalność społeczną[2].

 

W związku ze skutkami wojny i inflacji docierają do nas sygnały o rosnącej liczbie osób potrzebujących pomocy. Tymczasem organizacje pomocowe muszą się liczyć ze wzrastającymi kosztami działalności i mniejszym wsparciem darczyńców. Uznaliśmy, że musimy wykorzystać nasze możliwości i wesprzeć je tak, by mogły skutecznie działać  – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

 

Do programu „Żywnościowy SOS” zakwalifikowało się 80 organizacji pomocowych z różnych miejsc Polski. W zależności od skali ich działania otrzymały one wsparcie o wartości od 24 000 zł do 108 000 zł, wypłacane w dwóch równych transzach – w listopadzie i w lutym. Całkowita wartość środków przyznanych przez Fundację Biedronki w ramach programu sięga 5,2 mln zł.

 

O Fundacji Biedronki

 

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach, potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy do sklepów Biedronka. W 2022 uruchomiła również program „Danie Wspólnych Chwil”, realizowany wspólnie z 90 Kołami Gospodyń Wiejskich, w którym organizowane są posiłki dla samotnych seniorów. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadziła m.in. projekt pomocy w czasie pandemii i trzy programy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła blisko 100 mln złotych (status na grudzień 2022).

 

Kontakt dla mediów:

Anna Nowińska, Biuro Prasowe Caritas Diecezji Siedleckiej, tel. 502-384-135

 

Kontakt dla mediów do Fundacji Biedronki:

media@fundacjabiedronki.pl

 [1] Źródło: „Rok w pandemii Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021”, https://api.ngo.pl/media/get/160530. Ostatni dostęp: 13.12.2022

[2] Źródło: „Kondycja organizacji pozarządowych. Trendy 2002-2022”. Badania Klon/Jawor. Ostatni dostęp: 13.12.2022

Wróć