Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Siedlce: Caritas organizuje konkurs poetycki

“Konkurs poetycki dla Siedleckich Seniorów 60+” to kolejna propozycja Caritas Diecezji Siedleckiej, skierowana do seniorów z miasta Siedlce w wieku 60 lat i więcej. Organizacja do udziału zaprasza chętnych, którzy mają talent do pisania wierszy.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem i do 13 czerwca 2023 r. roku dostarczyć do organizatora - osobiście, drogą mailową lub pocztą tradycyjną:

 

1. Wiersz (podpisany imieniem i nazwiskiem).

 

2. Kartę Zgłoszenia Uczestnika (wypełnioną i podpisaną) – zał. nr 1 do regulaminu.

 

3. Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych- zał. nr 2 do regulaminu (podpisany imieniem i nazwiskiem).

 

Patronat nad konkursem objęła Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach.

 

Konkurs odbywa się w ramach zadania publicznego  pod tytułem „Przegląd Senioralnej Twórczości Artystycznej 2023”, współfinansowanego ze środków Miasta Siedlce.

 

Więcej informacji: Beata Prokurat, pracownik Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, tel. 510-756-437.

 

(BP,AN)

 

 

Wróć