Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Siedlce: "KREATOR ZMIAN"

tl_files/gallery/swietlica_parczew/aktualnosci/20170410_wspieranie_dzialalnosci/caritas-ds.png

 

 

 

 

 

 

Caritas Diecezji Siedleckiej w okresie od 01.06.2020 do 31.12.2020 realizuje zadanie publiczne pt.: „KREATOR ZMIAN”, które współfinansowane jest w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

 

Grupę docelową projektu stanowi 30 osób bezdomnych - podopiecznych Caritas Diecezji Siedleckiej. W projekcie realizowane sią działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej zmierzające do wyprowadzenia z bezdomności. Uczestnicy projektu przechodzą odpowiednio dobraną dla nich ścieżkę wsparcia, w skład, której wchodzi:

 

 • PORADNICTWO PRAWNE DLA OSÓB BEZDOMNYCH
 • ASYSTENTURA DLA OSÓB BEZDOMNYCH
 • INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM
 • GRUPA WSPARCIA
 • PORADNICTWO ZAWODOWE
 • PRAKTYKA ZAWODU: WARSZTATY STOLARSTWA
 • PRAKTYKA ZAWODU: WARSZTATY REMONTOWO-BUDOWLANE
 • PRAKTYKA ZAWODU: OGRODNICTWO
 • WARSZTATY HIGIENY OSOBISTEJ
 • DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
 • WYJŚCIA AKTYWIZACYJNE
 • UDZIAŁ W FOTOREPORTAŻU

 

Głównym celem projektu jest budowanie samodzielności życiowej osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością poprzez przywrócenie wartości pracy i pobudzenie do kształtowania umiejętności zawodowych oraz społecznych. Działania przewidziane w projekcie mają na celu budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, wzmacnianie osobistej skuteczności w zakresie integracji zawodowej, podniesienie samooceny, motywowanie do szukania pracy przy równoczesnym wzbudzeniu chęci do zmiany sytuacji życiowej.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem: +48 511 091 275

 

Zadanie publiczne "Kreator Zmian" współfinansowane jest w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

 

 

 

 

 

 

 

Wróć