Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Siedlce: Seniorze, zaśpiewaj w konkursie

Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza do udziału w „Konkursie Piosenki dla Siedleckich Seniorów 60+”. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Siedlec (obecnych i byłych) oraz osób związanych z Siedlcami powyżej 60 roku życia. Jego tematyka obejmuje prezentację piosenki własnej, polskich twórców lub tłumaczeń na język polski piosenek twórców zagranicznych, mówiących o życiu w szerokim jego aspekcie. Chęć udziału można zgłaszać do piątku 8 grudnia 2023 r.

 

- Seniorzy to często bardzo uzdolnione osoby, pełne pasji i z dużym doświadczeniem życiowym. Chcemy ukazywać ich dorobek artystyczny, popularyzować ich twórczość i integrować z innymi – podkreśla Beata Prokurat, koordynator konkursu.

 

Caritas zachęca do uwzględniania w treści piosenek wątków życia seniora i miasta Siedlce.

 

Regulamin, karta zgłoszenia uczestnika oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dostępne są na stronie www.siedlce.caritas.pl. Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły wokalne (do 10 osób), grupy śpiewacze, osoby indywidualne oraz duety.

 

Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach przy ul. Budowlanej 1, w godzinach 9.00-15.00, w terminie do 8 grudnia 2023 roku (piątek). Dostępne jest też zgłoszenie pocztą tradycyjną i elektroniczną.

 

Konkurs jest jednoetapowy. Jego rozstrzygnięcie odbędzie się 14 grudnia 2023 r. (czwartek) w Sali przy ul. Katedralnej 5/4 w Siedlcach. Początek jest planowany na godz. 10.00.

 

Na wygranych czekają dyplomy oraz nagrody, a pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe podziękowania.

 

Konkurs odbywa się w ramach zadania publicznego pod tytułem „Przegląd Senioralnej Twórczości Artystycznej 2023”, współfinansowanego ze środków Miasta Siedlce.

 

Kontakt: Beata Prokurat – koordynator konkursu, pracownik Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, tel. 510-756-437, wolontariat@siedlce.caritas.pl.

 

 

(AN)

 

Wróć