Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Siedleckiej


14 listopada br. odbyło się spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Siedleckiej działających na terenie miasta Siedlce, które poprowadził  Dyrektor Caritas ks. Marek Bieńkowski wraz zastępcą  ks. Marcinem Gochnio. Uczestniczyło w nim 6 zespołów (30 osób) zrzeszonych przy Parafiach: Św.Teresy, Bożego Ciała, Św. Stanisława, Ducha Świętego, Św. Józefa, Św. Maksymiliana. Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące aspektów prawnych wolontariatu, formy pomocy doraźnej najuboższym, organizacji działań PZC. Zebranie było okazją do wymiany  doświadczeń  pomiędzy zespołami.

Wróć