Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej

Caritas Diecezji Siedleckiej

W dniach od 4 lutego 2013 r. do 31 marca 2013 r. Caritas Diecezji Siedleckiej przeprowadziła zbiórkę publiczną na leczenie Weroniki Wadas.

 

Zbiórka została przeprowadzona na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Siedlce Nr SO.5311.1.2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku i odbyła się na terenie Siedlec.

 

 

Zbiórka przybrała następujące formy:

 

1. Sprzedaż cegiełek na koncerty charytatywne organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach.

2. Dobrowolne wpłaty na konto bankowe.

3. Zbiórka do puszek kwestarskich i skarbon.

 

Łącznie w okresie trwania zbiórki Caritas Diecezji Siedleckiej pozyskała kwotę: 27 830,00 zł

 

w tym:

 

wpłaty na konto:

- 17 210,00 zł

 

zbiórka do puszek kwestarskich i skarbon:

- 2 662,21 PLN

 

sprzedaż cegiełek:

- 7 770,00 PLN

 

Koszty zbiórki publicznej:

- 580,00 zł -druk cegiełek przekazany w darowiźnie od firmy P.P.H. IWONEX

 

Całkowity dochód ze zbiórki został przeznaczony na leczenie Weroniki Wadas uczennicy III klasy Gimnazjum w Strzale. Weronika od roku choruje na chłoniaka złośliwego typ z deplecją limfocytów. W lipcu ubiegłego roku po 6 blokach chemioterapii nastąpił nawrót choroby. Lekarze z Kliniki Hematologii i Onkologii w Warszawie po konsultacji z lekarzami z Niemiec podjęli decyzje o nowym leczeniu łącznie z przeszczepem szpiku który odbędzie się w Klinice Transplantacji Szpiku we Wrocławiu po przyjęciu 7 dawki leku. Obecnie priorytetem jest znalezienie dawcy dla Weroniki. W tej chwili Weronika jest po przyjęciu 6 bloków chemioterapii. Po drugiej dawce Weronika poddana była badaniom oceniającym leczenie. Wyniki są bardzo dobre, nowotwór się cofa. Profesor prowadząca leczenie w Niemczech zdecydowała o podaniu 7 dawek przeciwciał.6 maja Weronika dostanie 4 dawkę i tak co 21 dni aż do siódmej. Czuje się coraz lepiej, wracają jej siły, których przed leczeniem nie miała. Koszt przeciwciał wynosi ok. 400 tys. złotych i niestety nie jest refundowany przez NFZ. Dzięki Państwa pomocy szansa na wyzdrowienie Weroniki staje się coraz bardziej realna.

 

W imieniu Weroniki oraz jej rodziców składamy Państwu serdeczne podziękowania za okazane wsparcie
i przekazane środki pieniężne przekazane na jej leczenie.

 

Pełny tekst sprawozdania można zobaczyć tutaj.

Wróć