Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki żywności

Caritas Diecezji Siedleckiej

Sprawozdanie

z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 381/2013 z dnia 03 października 2013 roku.

 

Caritas Diecezji Siedleckiej z siedzibą w Siedlcach przy ul. Bpa Świrskiego 57, 08-110 Siedlce, w ramach pozwolenia Nr 381/2013 z dnia 03 października 2013 roku Ministra Administracji i Cyfryzacji (termin ważności pozwolenia: 06.12.2013-31.05.2014) zorganizowała i przeprowadziła zbiórkę publiczną na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego w następujących terminach:

 1. Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności – 06-07.12.2013 r.
 2. Wielkanocna Zbiórka Żywności – 28-29.03.2014 r.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej w punktach handlowych zebrano następującą ilość produktów:

 

1. Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności:

 • Szkolne Koło Caritas nr 44 w Parczewie – 732,42 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 38 w Strzyżewie – 93,03 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 24 w Gołąbkach – 109,40 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 21 w Międzyrzecu Podlaskim – 813,79 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 31 w Żelechowie – 464,31 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 2 w Adamowie – 480,58 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 6 we Włodawie – 572,21 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 45 w Łomazach – 241,69 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 20 w Borkach Wyrkach – 356,45 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 68 w Dubecznie – 157,68 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 64 w Ulan Majoracie – 138,26 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 46 w Mokobodach – 92,83 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 67 w Łukowie – 460,20 kg
 • Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Teresy w Siedlcach – 134,95 kg
 • Parafialny Zespół Caritas przy parafii Bożego Ciała w Siedlcach – 105,00 kg
 • Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim – 1 342,80 kg
 • Parafialny Zespół Caritas przy parafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim – 1 162,90 kg

 

Zebrana żywność w łącznej ilości 7 458,5 kg została przekazana w postaci paczek świątecznych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej z terenu Diecezji Siedleckiej. W sumie wydano 938 paczek żywnościowych.

 

Szkolne Koła Caritas zlokalizowane na terenie Siedlec zebrały 2 461,67 kg żywności.

 

Zebrana żywność została przeznaczona na przygotowanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, korzystających z jadłodajni dla ubogich Caritas Diecezji Siedleckiej oraz została wydana w formie 198 paczek żywnościowych.

a) Łącznie w ramach Bożonarodzeniowej Zbiórki Żywności zebrano 9 920,17 kg produktów spożywczych oraz wydano 1 131 paczek.

 

2. Wielkanocna Zbiórka Żywności:

 • Szkolne Koło Caritas nr 44 w Parczewie – 580,25 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 21 w Międzyrzecu Podlaskim – 220,33 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 31 w Żelechowie – 312,59 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 2 w Adamowie – 402,16 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 6 we Włodawie – 316,76 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 20 w Borkach Wyrkach – 189,5 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 68 w Dubecznie – 141,98 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 64 w Ulan Majoracie – 213,33 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 57 w Wohyniu – 347,00 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 3 w Rykach – 710,00 kg
 • Szkolne Koło Caritas nr 34 w Sworach – 85,86 kg
 • Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Teresy w Siedlcach – 125,59 kg
 • Parafialny Zespół Caritas przy parafii Bożego Ciała w Siedlcach – 80,10 kg
 • Parafialny Zespół Caritas przy parafii Ducha Św. w Siedlcach – 645,05 kg
 • Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim – 1 350,00 kg
 • Parafialny Zespół Caritas przy parafii Chrystusa Króla w Międzyrzecu Podlaskim – 1 098,79 kg

 

Zebrana żywność w łącznej ilości 6 819,29 kg została przekazana w postaci 1 019 paczek świątecznych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej z terenu Diecezji Siedleckiej.

 

Szkolne Koła Caritas zlokalizowane w Siedlcach zebrały łącznie 2 140,47 kg żywności.

 

Zebrana żywność została przeznaczona na przygotowanie posiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, korzystających z jadłodajni dla ubogich Caritas Diecezji Siedleckiej oraz wydana w liczbie 201 paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Siedlec i okolic.

 

b) Łącznie w ramach Wielkanocnej Zbiórki Żywności zebrano 8 959,76 kilogramów produktów spożywczych oraz wydano 1 220 paczek świątecznych.

 

Łącznie w ramach zbiórki publicznej zebrano:

 

a) 18 879,93 kg darów typu produkty spożywcze oraz wydano 2 351 paczek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Diecezji Siedleckiej.

 

Zbiórka została przeprowadzona w formie zbiórki artykułów żywnościowych o przedłużonym terminie ważności tj. makaron, mąka, cukier, konserwy, słodycze, kawa, herbata itp. w pomieszczeniach sklepów, które uprzednio wyraziły zgodę na przeprowadzenie zbiorki.

 

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej zostały pokryte ze środków własnych Caritas Diecezji Siedleckiej w kwocie:
w tym:

 • paliwo w kwocie – 100,21 zł
 • ulotki promujące akcję – otrzymane bezpłatnie z Caritas Polska

Pozyskane produkty spożywcze zebrane podczas zbiórek świątecznych zostały przekazane na potrzeby jadłodajni dla ubogich prowadzonej przez Caritas Diecezji Siedleckiej oraz w postaci paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Diecezji Siedleckiej. Paczki przekazane zostały za pośrednictwem Jadłodajni Caritas, Szkolnych Kół Caritas oraz Parafialnych Zespołów Caritas zlokalizowanych w diecezji.

 

Zebrane produkty zostały wydatkowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które brały udział w zbiórce żywności nie otrzymały wynagrodzenia.

Wróć