Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

W Milanowie powstanie Centrum Aktywności

Konferencja prasowa, która odbyła się 18 marca br. w Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztacie Terapii Zajęciowej w Parczewie, to jedno z działań, jakie siedlecka organizacja podjęła przy rozpoczęciu kampanii „Kilometry Dobra 2019”. Między innymi od środków, pozyskanych podczas jej trwania, zależy to, jak szybko powstanie Centrum Aktywności w wymagającym remontu, zabytkowym budynku w Milanowie. A wszystko dla osób z niepełnosprawnością i seniorów z powiatu parczewskiego.

 

Przy ul. Kościelnej 53 w Parczewie, obok bazyliki, w dawnej drewnianej plebanii, od 13 lat funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej. Jest to miejsce, gdzie 32-osobowa grupa niepełnosprawnych uczestników ma codziennie rehabilitację i różnorodne zajęcia aktywizujące (multimedialne, poligrafii i reklamy, gospodarstwa domowego, krawiecko-hafciarskie, artystyczne i stolarskie). Na zalety tej placówki można spojrzeć dwutorowo: z jednej strony pomaga niepełnosprawnym „wyjść do ludzi” i zwiększyć ich samodzielność, a z drugiej - odciąża ich rodziny. – Syn jest w Warsztacie już ponad 10 lat. Dla niego, bycie w tej placówce, to możliwość funkcjonowania społecznego. Przez pierwsze 18 lat swojego życia był w domu. W okresie szkolnym miał nauczanie indywidualne, przyjeżdżali do niego nauczyciele. Jego świat ograniczał się do domu i najbliższych sąsiadów. Nie miał wtedy możliwości nabyć umiejętności, które zdobywa obecnie w Caritas. To jest działalność, bez której my, rodzice osób niepełnosprawnych, bylibyśmy skazani na obecność we własny gronie – dzielił  się na konferencji Stanisław Waszkiewicz, rodzic z Parczewa.

 

Czas na zmiany

 

- Po kilku latach stwierdziliśmy, że potrzebujemy się wszyscy rozwijać – zarówno kadra, jak i uczestnicy. Niestety, do tego zabrakło przestrzeni. Zaczęliśmy rozglądać się za innymi budynkami, ale na terenie powiatu parczewskiego nie było takiej możliwości, żeby otrzymać nieruchomość nieodpłatnie czy nawet jakąś kupić. Dlatego „padło” na Milanów – mówi Elżbieta Zielińska-Gomółka, kierownik Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie. Caritas diecezjalna pozyskała w ubiegłym roku zabytkowy budynek w Milanowie. Pochodzi z ok. 1840 roku i bezsprzecznie „ma duszę”. Do niedawna funkcjonowało tam liceum.  – Po 72 latach szkoła została zamknięta i, dzięki życzliwości władz samorządowych, siedlecka Caritas zakupiła budynek z bonifikatą – dodaje.

 

Więcej miejsc i szersza oferta

 

Warto podkreślić, że Warsztat Terapii Zajęciowej, o którym mówimy, jest otwarty i  chciałby nie tylko przyjąć nowe osoby, ale też poszerzyć dla nich ofertę. W tej chwili brakuje jednak odpowiednich warunków lokalowych. Podczas konferencji, wielokrotnie padały głosy, że ten stan musi się zmienić. Wśród niepełnosprawnych są przecież osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W obecnym niewielkim budynku trzeba pokonywać ciasne korytarze, korzystać z niewygodnych toalet, nie mówiąc już o braku miejsca na stołówkę. To z myślą o podopiecznych, Caritas chce tak zaadaptować milanowski budynek, by przemieszczanie się i inne czynności przychodziły im z łatwością. W związku z zakupioną nieruchomością, nie tylko organizacja wiąże duże nadzieje. - Rozwój bazy lokalowej pomoże w uaktywnieniu mieszkańców Milanowa i całego powiatu parczewskiego – mówił na spotkaniu Artur Jaszczuk, vicestarosta parczewski. Należy zaznaczyć, że siedlecka Caritas wyszła też z inicjatywą skierowaną do osób w starszym wieku. Oprócz przeniesionego tam Warsztatu z Parczewa, powstanie placówka pod nazwą Dom Aktywnego Seniora, a w niej pracownie do zajęć rehabilitacyjnych, artystycznych i kulturalnych. Nieaktywne zawodowo osoby, mające powyżej 60 lat, skorzystają dodatkowo ze wsparcia poradnictwa zdrowotnego i psychologicznego.

 

Potrzebne środki finansowe

 

Aby nieruchomość została odremontowana i przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością i seniorów potrzebne są ogromne pieniądze - liczone w milionach złotych (remont i termomodernizacja szacowana jest na ponad 6 mln złotych). Caritas diecezjalna szuka oczywiście zewnętrznych środków, i ma w tym pomoc ze strony lokalnych władz. - Mamy już praktycznie gotowy projekt techniczny, żeby pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego i przeprowadzić ten remont w sposób kompleksowy – mówi Paweł Krępski, wójt Gminy Milanów. Niemniej jednak jest to duża inwestycja, dlatego organizacja zbiera również fundusze samodzielnie.

 

„Kilometry Dobra 2019”

 

Udział w tegorocznej edycji międzynarodowej kampanii „Kilometry Dobra” ma w tym pomóc.  Przypomnijmy, że to cykliczna akcja (w tym roku przeprowadzana jest 6. edycja), której inicjatorem i pomysłodawcą jest prezes Polskiego Instytutu Filantropii, Robert Kawałko. Stowarzyszenia i fundacje od 2014 roku zbierają pieniądze pod wspólnym szyldem „Kilometrów Dobra” na swój własny, szlachetny cel. Ciekawostką jest, że akcji towarzyszy też chęć pobicia Rekordu Guinnessa w układaniu szeregów z monet jednozłotowych. Caritas Diecezji Siedleckiej włącza się w nią po raz 4. i zachęca do zbierania środków również szkoły, dla których skierowany jest specjalny konkurs (szczegóły na stronie www.siedlce.caritas.pl/kilometry). Kampania w Siedlcach będzie mieć finał 1 czerwca, a wpłacanie na nią środków będzie możliwe do 2 czerwca 2019 roku.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aby włączyć się w „Kilometry Dobra 2019” i pomóc Caritas Diecezji Siedleckiej w uzbieraniu funduszy na remont i adaptację budynku w Milanowie pod Centrum Aktywności należy poprzez stronę https://kilometrydobra.pl/organization/siedlce/ wpłacić dowolny datek lub przekazać dowolną kwotę na konto Caritas Diecezji Siedleckiej z dopiskiem "Kilometry Dobra 2019" (Bank Spółdzielczy O/Siedlce 71 9194 0007 0027 9318 2000 0330). Wszystkim Darczyńcom dziękujemy za każdy dar z serca.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Wróć