Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

WAC w diecezji siedleckiej - wsparcie projektu - Regionalny Ośrodek Polityki Spolecznej w Lublinie

Caritas Diecezji Siedleckiej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypoczynek dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

W okresie od 05.08.2012r. do 14.08.2012r. odbył się wypoczynek letni dla dzieci z terenu województwa lubelskiego w ramach realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Poprawa funkcjonowania rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu województwa lubelskiego”

 

W ramach projektu 45 dzieci z terenu województwa lubelskiego uczestniczyło w zajęciach profilaktyczno-terapeutycznych, podczas których specjaliści przekazali im wiedzę z zakresu profilaktyki patologii społecznej i zagrożeń a także zagrożeń, wynikających z używania środków odurzających takich, jak alkohol, narkotyki czy papierosy. Poprzez wspólne spotkania w formie zabaw, pogadanek i dyskusji przekazano dzieciom wiedzę o zdrowym stylu życia, wyborze odpowiedniej drogi życia i wartościach, które pozwolą im na zmianę zachowań na lepsze. Spowoduje to wyrwanie się ze złego grona rówieśników w szkole, ukazanie sposobów działania, które pozwolą dzieciom żyć uczciwie i zgodnie z normami panującymi w społeczeństwie.

 

Dzieci brały udział również w spotkaniach z pracownikami policji, straży pożarnej, ośrodka ruchu drogowego, w wycieczce do Warszawy, wyjeździe na basen do Ostrowi Mazowieckiej oraz w wielu zajęciach rekreacyjnych (konkursy, karaoke, dyskoteki, spacery po Broku i brzegu rzeki Bug).

Wróć