Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Więcej dzieł charytatywnych w diecezji siedleckiej

Blisko 200 osób zgromadziło się 23. kwietnia w Sali wielofunkcyjnej Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach na spotkaniu  formacyjno-szkoleniowym dla Księży Proboszczów i Koordynatorów Dzieł Charytatywnych parafii Diecezji Siedleckiej.

 

Koordynator to osoba powołana do szerzenia dzieł miłosierdzia w parafii, która nadzoruje i koordynuje wszelkie działania charytatywne. Koordynator, we współpracy  z Księdzem Proboszczem, Radą Parafialną, Kapłanami, Liderami, osobami odpowiedzialnymi za poszczególne koła, wspólnoty, stowarzyszenia, organizacje i inne grupy działające na terenie parafii i poza nią, buduje relacje na płaszczyźnie wspólnych dążeń i działań jakimi są „Dzieła Miłosierdzia” w trzech wymiarach: czynu, słowa i modlitwy.

 

Ksiądz Biskup rozpoczął

 

Sobotnie spotkanie rozpoczął Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda wspólną modlitwą. Przypomniał uroczyste podjęcie zadań i złożenie deklaracji w katedrze siedleckiej. Podkreślił znaczenie pełnienia dzieł miłosierdzia w parafiach i ważną rolę powołanych na terenie Diecezji Siedleckiej  Koordynatorów Dzieł Charytatywnych w parafiach. Podziękował także za obecność i dotychczasowe zaangażowanie.

 

Caritas to coś więcej

 

Ks. Marek Bieńkowski - Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej, zwrócił uwagę,  że Caritas nie jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej. Zacytował encyklikę Benedykta XVI „Deus Caritas est”: „Wewnętrzna natura Kościoła wyraża się w troistym zadaniu: głoszenie Słowa Bożego (kerygma-martyria), sprawowanie Sakramentów (leiturgia), posługa miłości (diaconia). Są to zadania ściśle ze sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone. Caritas nie jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, którą można by powierzyć komu innemu, ale należy do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem jego istoty”. Mówił o trwającym Roku Miłosierdzia i prosił, aby ten czas był momentem podjęcia wielu dzieł miłosierdzia w kościele diecezjalnym i nie tylko, opartym na trzech filarach.

 

Parafialne Zespoły Caritas

 

Uczestnikom przypomniano o możliwościach stworzenia grup Parafialnych Zespołów Caritas w parafiach, pozyskiwaniu funduszy i korzystaniu z projektów ogólnopolskich. Bloki Szkoleniowe prowadziły m.in.: Małgorzata Dyńka - Diecezjalny  Koordynator Dzieł Miłosierdzia oraz Ilona Trojnar – Kierownik Biura Zarządu.

 

Dzieła miłosierdzia w parafiach

 

Jak powiedziała Małgorzata Dyńka, spotkanie miało na celu wskazanie możliwości  pełnienia  dzieł miłosierdzia na  „polu” parafii w trzech wymiarach – czynu, słowa i modlitwy. Przedstawione zostały konkretne propozycje dedykowane do parafii,  jak również działania, które mogą być wskazówką, czy  pewną propozycją zarówno dla większych jak i mniejszych wspólnot parafialnych. Każdy mógł odnieść przedstawione przykłady, „narzędzia”, formację osobistą czy wspólnotową do własnej parafii. Zaproponowane zostały wypracowane „narzędzia – Caritas Diecezji Siedleckiej ” dedykowane dla parafii, tj.:  „Tornister Pełen Uśmiechu”, „Subkonta”, „Skrzydła”, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Drachma”, „Podaruj 1% z podatku(z pensji)”, „Podaruj Kroplę Miłości”, „Kilometry Dobra”, Zbiórka żywności „Tak Pomagam”, program „Embargo” itp.

 

Podzielili się doświadczeniem

 

Przedstawione również zostały działania parafialne, które funkcjonują jako indywidualne akcje w poszczególnych parafiach, a śmiało mogą być przykładem dla innych parafii często mniejszych,  z terenów wiejskich. Do takich działań należy akcja: zbiórka żywności  „Torba Miłosierdzia” –  jest to propozycja skierowana do parafii, gdzie nie ma większych sklepów sieciowych, typu: Biedronka, Carlos, Topaz itp., są jedynie małe sklepiki, bądź w ogóle ich nie ma. „Torbę Miłosierdzia” wówczas wypełniają produktami żywnościowymi parafianie.  Kolejnym przykładem, jaki był proponowany, jest  „Chlebek Miłosierdzia”. Akcję tą można powtarzać cyklicznie, a środki finansowe zebrane z  dobrowolnych ofiar służyć mogą dla osób/rodzin najbardziej potrzebujących z parafii. Kolejnym jeszcze przykładem godnym podkreślenia jest powołanie na „Wstawienników Parafialnych” osób, które często są zamknięte w swoich domach,  poprzez chorobę, niepełnosprawność, czy lęk.  Mogą one poprzez tak ważną posługę - i tym samym włączenie się w dzieła miłosierdzia we własnej parafii -poczuć, że są ważne i potrzebne. Wśród propozycji znalazł się także tzw. „Kącik Miłosierdzia”, projekcja religijnych filmów w parafiach, współpraca z innymi fundacjami i organizacjami pożytku publicznego w duchu Kościoła Katolickiego. Ważnym aspektem jaki był poruszany było powołanie Parafialnych Zespołów Caritas na terenie każdej parafii w Diecezji Siedleckiej, tworzenie punktów „pomocy doraźnej” gdzie każdy może przyjść, otrzymać wsparcie, zarówno na płaszczyźnie materialnej jak i duchowej.

 

Będzie więcej spotkań

 

Diecezjalny Koordynator na koniec zapowiedział kolejne spotkania. Tym razem w grupach dekanatów, na których podejmowane będą już konkretne działania i szkolenia dedykowane do poszczególnych  parafii, biorąc pod uwagę potrzeby i specyfikę danego terenu.

 

Formacja duchowa

 

Podczas szkolenia przedstawiono propozycję formacji duchowej poprzez „Słowo Boże”, propozycje rekolekcji ewangelizacyjno – formacyjnych, dedykowanych zarówno dla wolontariuszy jak i całej wspólnoty parafialnej. W dzieło to włączył się zarówno Ksiądz Piotr Mazurek, który prowadzi „Dzieło Biblijne” jak również Szkoła Nowej Ewangelizacji, którą prowadzi Ksiądz Tomasz Bieliński. Należy również podkreślić uczestnictwo, szczególnie na płaszczyźnie „modlitwy” Sióstr Benedyktynek, Sakramentek, które modlą się w naszych intencjach poprzez udostępnione „narzędzie” jakim jest strona internetowa Caritas Diecezji Siedleckiej - http://www.siedlce.caritas.pl/ oraz strona dla Koordynatorów Dzieł Charytatywnych www.caritas.siedlce.pl/koordynatorzy

 

Pozytywne zakończenie

 

- Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i odnieść własne potrzeby i możliwości do działań podejmowanych we własnej parafii - powiedziała uczestniczka spotkania. Na zakończenie  spotkania Koordynatorzy otrzymali Certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu oraz mogli się podzielić własnymi doświadczeniami i działaniami jakie zostały już podjęte, bądź będą realizowane w najbliższej przyszłości.

 

Kontakt

 

Wszystkie informacje i szczegóły dotyczące działań charytatywnych podejmowanych w parafiach  można również przesyłać drogą elektroniczną, po adresem: koordynatorzy.parafie@caritas.pl. Koordynatorzy mogą również na podany adres e-mail przesyłać wszelkie pytania, własne propozycje, potrzeby jakie rozeznane zostały w  parafii.

 

*** 

Posłuchaj wypowiedzi - Anna Kudła - Koordynator Dzieł Charytatywnych w parafii św. Anny

 

*** 

Spotkanie Koordynatorów Dzieł Charytatywnych

2016-04-27

Spotkanie Koordynatorów Dzieł Charytatywnych

Zdjęcia: Anna Nowińska

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

 

Wróć