Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

XIX Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

To najstarsza inicjatywa Caritas polegająca na rozprowadzaniu świec w okresie Adwentu, których obecność na wigilijnym stole stała się już tradycją w wielu polskich domach. Akcja ma charakter ekumeniczny, gdyż do jej realizacji włączył się Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

 

W tym roku kampania promująca przeprowadzana jest pod hasłem: „ Podziel serce – pomnóż miłość”. Caritas pragnie poruszyć problem egoizmu współczesnego społeczeństwa, jak również pokazać, jak bardzo w dzisiejszych czasach jest poczucie osamotnienia dzieci w rodzinach i wskazać nam wszystkim drogę do uczynków miłosierdzia.

 

W ramach akcji siedlecka Caritas planuje rozprowadzić prawie 60 tys. wigilijnych świec. W naszej diecezji robimy to poprzez parafie, które często współpracują z Parafialnymi Zespołami Caritas czy też Szkolnymi Kołami Caritas. Świece już dotarły do parafii. Będą rozprowadzane od pierwszej niedzieli Adwentu w trzech rozmiarach, po 5, 10 i 15 zł jako cegiełki na rzecz Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Chcemy bowiem umożliwić wszystkim włączenie się w akcję, także osobom mniej zamożnym.

 

Na jakie cele będzie przeznaczony dochód z kampanii?

 

Od wielu już lat pieniądze z rozprowadzonych świec Caritas przeznaczamy na dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych, organizowane przez naszą diecezjalną Caritas. Co roku w Wakacyjnej Akcji Caritas bierze udział ponad 1300 dzieci, które z letniego wypoczynku korzystają za darmo. Zebrane środki pozwalają także na wsparcie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci a także realizację próśb indywidualnych. 10 gr z każdej świecy przesyłamy do Caritas Polska, wspierając w ten sposób dzieci w Afryce.

 

Źródło: Biuro Prasowe Caritas Polska

 

Wszystkich zachęcamy do wspierania tak szczytnych przedsięwzięć, które mają na celu dobro dziecka.

Wróć