Aktualności Caritas Diecezji Siedleckiej

Zbadaj swoje zdrowie w Parczewie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub „Sen(iOr) Przyszłości” działający przy Caritas Diecezji Siedleckiej, w ramach  Współpracy Caritas Polska z Caritas diecezjalnymi na lata 2016-2017, zaprasza mieszkańców powiatu parczewskiego na spotkanie dotyczące zdrowia, które odbędzie się 01.09.2016r. w budynku plebanii przy parafii pw. Św. Jana Chrzciciela  w Parczewie ul. Kościelna 77.

 

Program spotkania:

10:00 Panel profilaktyczny spotkanie ze specjalistą okulistą

Prelegent : Lekarz  Okulista Elżbieta Sakowicz-Kozłowska; 

 

12.00 Panel diagnostyczno - profilaktyczny

Temat: „Wada słuchu w naszych czasach”

- badanie słuchu w ramach Programu przesiewowego badania słuchu

Prelegent: Krzysztof Oniszko Firma Echo Studio Słuchu

 

13.00 Panel diagnostyczno - profilaktyczny  

Temat: „Profilaktyka raka sutka, technika samobadania piersi”

Prelegent:  przedstawicielka Luxmed

 

14.30 Przerwa kawowa i poczęstunek

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator realizacji zadania:

Anna Walczyna tel. 513-031-922

 

Serdecznie zapraszamy

 

Wróć