Centrum Kultury Caritas w Milanowie

Zespół dworsko-ogrodowy w Milanowie, którego korzenie sięgają 1840 roku, już wkrótce odżyje. W tym wyjątkowym miejscu powstanie Centrum Kultury Caritas. Caritas Diecezji Siedleckiej zakupiła nieruchomość w 2018 roku i obecnie napisała projekt „Utworzenie Centrum Kultury Caritas na terenie zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie”, aby zmodernizować budynek i założenie ogrodowe. Efektem końcowym będzie przestrzeń przyjazna również dla osób z niepełnosprawnością i seniorów. W ramach projektu powstanie tam: Dom Aktywnego Seniora, sala widowiskowo-teatralna, Izba Pamięci, sale do warsztatów, a poza projektem również Dom Samotnej Matki. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o tym przedsięwzięciu.

 

 

Zespół Pałacowo-Parkowy w Milanowie - historia

 

Pałac Uruskich w Milanowie powstał około 1840 roku, natomiast w latach 1872-1874 został rozbudowany na potrzeby nowych właścicieli, Włodzimierza i Marii Czetwertyńskich. Obok budynku pałacu znajdują się dawne obiekty dworskie oraz dobrze zachowany park w stylu angielskim. Milanów jest prawdopodobnie jedynym miejscem na Lubelszczyźnie, gdzie struktura założenia parkowo-pałacowego nie uległa zasadniczym zmianom. Pałac był miejscem, w którym w poprzednich latach funkcjonowała szkoła.

 

 

Projekt - informacje

 

Celem głównym projektu jest modernizacja zespołu dworsko – ogrodowego w Milanowie w celu zachowania zabytkowej tkanki architektonicznej obiektu i założenia ogrodowego oraz stworzenia zaplecza lokalowego i technicznego do realizacji nowych usług kulturalnych i kulturowych świadczonych przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Obiekt objęty jest nadzorem konserwatora zabytków. Rewitalizacji poddane zostaną dwa obiekty dziedzictwa kulturowego, w tym:

 • budynek podworski (powierzchnia użytkowa trzech kondygnacji: 2 009,47 m2),
 • założenie ogrodowe (całkowita powierzchnia robót: 3 090 m2).

 

Po zakończeniu przedsięwzięcia obiekt będzie siedzibą Centrum Kultury Caritas, które świadczyć będzie usługi w zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego. Zrealizowane zostaną następujące prace budowlane:

 • utwardzenie dojazdu do obiektu, w tym wykonanie nawierzchni mineralnej i oczyszczenie starego bruku (odtworzenie szlaków komunikacyjnych dziedzińca),
 • rewitalizacja zabytkowych alei wokół budynku,
 • instalacja wodno – kanalizacyjna i przyłącze wodociągowe,
 • remont i odnowienie ścian wewnętrznych,
 • remont dachu (więźba i pokrycie),
 • wymiana podłóg i posadzek,
 • remont i wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont schodów,
 • wymiana oświetlenia na LED.

 

Na wyposażenie pracowni ceramicznej zakupiony zostanie specjalistyczny piec do ceramiki. Obiekt dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – zbudowany zostanie podjazd, który zapewni dostępność zewnętrzną, a także winda, która umożliwi komunikację wewnątrz. Stworzone zostanie jedno miejsce pracy – zatrudniona osoba będzie pochodzić z grupy podlegającej wykluczeniu.

 

W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany zostanie jeden obiekt kubaturowy (dwór) oraz część założenia ogrodowego (dziedziniec i najbliższe otoczenie). W utworzonych pracowniach specjalistycznych (ceramiczna, ogrodnicza, kulinarna) realizowane będą zajęcia cykliczne przeznaczone dla różnych grup odbiorców. Utworzona zostanie również izba pamięci poświęcona historii obiektu i jego właścicielom (ekspozycja paramuzealna). Przygotowana zostanie również sala teatralna. Oczekuje się, iż obiekt świadczył będzie usługi z zakresu kultury ok. 1500 osobom rocznie.

 

Omawiane działanie ma nazwę: Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

 

Dom Aktywnego Seniora

 

Dom Aktywnego Seniora będzie placówką wsparcia dziennego skierowaną do osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60. roku życia. Celem placówki ma być polepszenie jakości życia oraz uaktywnienie seniorów do działań samopomocowych na rzecz środowiska lokalnego. Placówka ma dysponować pracowniami dostosowanymi do działań kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i towarzyskich, wsparcia prozdrowotnego oraz poradnictwa zdrowotnego i psychologicznego.

 

 

Pomóż nam w remoncie – zostań naszym Darczyńcą

 

Aby włączyć się w zbiórkę środków na remont i termomodernizację budynku w Milanowie, należy wpłacić dowolną kwotę na konto Caritas Diecezji Siedleckiej:

 

Bank Spółdzielczy O/Siedlce 71 9194 0007 0027 9318 2000 0330

z dopiskiem "Milanów".