Co to są subkonta?

SUBKONTO, CO TO TAKIEGO?

 

Subkonto to forma pomocy osobom potrzebującym. Polega na możliwości wpłacania środków pieniężnych (w tym przekazywanie 1% podatku) na wydzielone konto księgowe, które łącznie z dopiskiem powoduje, że osoba w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, gromadzi pieniądze przeznaczone na określony cel.

JAK ZAŁOŻYĆ SUBKONTO?

 

1. Zgłosić się do Caritas Diecezji Siedleckiej po wniosek lub pobrać go ze strony: TUTAJ

2. Do wniosku dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację osoby/rodziny (np. orzeczenie o niepełnosprawności).

3. Komplet dokumentów dostarczyć do Caritas Diecezji Siedleckiej lub przesłać pocztą.

4. Po akceptacji – podpisać porozumienie.

 

Kontakt:

Specjalista ds. Subkont: Franciszek Szamocki
e-mail: subkonta.siedlce@caritas.pl
tel. (25) 640-71-30 wew. 109

kom. 500-566-898

INFORMACJA O NOWYM NUMERZE KONTA

 

Uprzejmie informujemy o zmianie numeru konta bankowego do wpłat na subkonta. Nowy numer to Bank Spółdzielczy O/Siedlce 21 9194 0007 0027 9318 2000 0260.

 

Dawny numer rachunku będzie nadal aktywny, więc dokonane wpłaty na pewno zostaną właściwie zaksięgowane, nie mniej jednak prosimy o dokonywanie wpłat na nowy rachunek.

 

PLAN PROMOCJI SUBKONTA

 

Po podpisaniu porozumienia wspólnie z pracownikami Caritas opracowujemy plan promocji i pomocy w gromadzeniu funduszy. W tym celu potrzebne są: oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku, opis sytuacji/choroby, fotografie, inne materiały, które „uatrakcyjnią” przekaz, co przełoży się na wpłaty darczyńców. Pracownicy Caritas służą pomocą w przygotowaniu nagrań, redagowaniu tekstów, pism etc. Wszystkie materiały z apelem o pomoc, powinny być zaakceptowane przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

ULOTKI

 

Caritas Diecezji Siedleckiej umożliwia wydrukowanie dla zainteresowanych subkontowiczów ulotek promujących dane subkonto. Kwota wydrukowania ulotek (118,08 zł za 2500 sztuk) zostanie potrącona ze środków zebranych na subkoncie, a w przypadku początków prowadzenia zbiórki potraktowana zostanie jako zaliczka na poczet środków, które zostaną uzbieranie dzięki wykorzystaniu ulotek.

 

Pobierz wzór ulotki ze zdjęciem

Pobierz wzór ulotki bez zdjęcia

POTRĄCENIE 8%

 

Caritas Diecezji Siedleckiej jest organizacją pomocową, zaufaną i wiarygodną. Udostępnia status osoby prawnej, numer KRS, dzięki czemu osoba posiadająco subkonto może gromadzić środki przekazane z 1% podatku oraz darowizn celowych. Ze zgromadzonych na subkoncie podopiecznego środków pobierane jest 8%, które przeznacza się na pomoc innym potrzebującym.

 

W ciągu roku zgłasza się wiele osób z prośbą o pomoc doraźną, jest też wiele osób, które nie maja zgromadzonych na subkoncie wystarczających środków i dlatego uzyskane w ten sposób fundusze są przekazywane tym, którzy w danym momencie najbardziej tego potrzebują (dofinansowanie do zakupu leków, niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, turnusu rehabilitacyjnego, niezbędnych materiałów remontowych w przypadku pogorzelców, itp.).