MISJA CENTRUM WSPARCIA

 

Centrum Wsparcia skierowane jest do ludzi najuboższych, rodzin wielodzietnych i innych osób, których sytuacja życiowa czy zdrowotna jest trudna, wymagająca wsparcia zarówno najbliższych jak i instytucji pomocowych. Centrum Wsparcia wychodzi więc naprzeciw tym trudnościom, które niejednokrotnie przytłaczają pojedynczą jednostkę, jaką jest osoba samotna czy też rodzinę, jako jednostkę społeczną.

JAK SKORZYSTAĆ Z NASZEGO WSPARCIA?

 

Pierwszym etapem jest skontaktowanie się osoby/rodziny potrzebującej z Osobą Pierwszego Kontaktu (dane kontaktowe poniżej). Udziela ona informacji o możliwościach wsparcia, jakie oferuje Caritas Diecezji Siedleckiej poprzez Centrum Wsparcia. Podczas spotkania osoba/rodzina potrzebująca otrzymuje Wniosek o udzielenie pomocy, który należy wypełnić i razem z dokumentami wymienionymi we Wniosku przekazać do Osoby Pierwszego Kontaktu. Wszystkie kompletne wnioski zostają rozpatrzone przez komisję Centrum Wsparcia, która podejmuje decyzję o formie pomocy osobie/rodzinie potrzebującej i informuje ją o tym.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

 

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY PO RAZ PIERWSZY?

Osoba Pierwszego Kontaktu Centrum Wsparcia przyjmuje i udziela informacji przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach (wejście C). Jest ono czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

 

Osoba pierwszego kontaktu

  • Anna Gawron, tel. 513 077 966

Koordynator Centrum Wsparcia

  • Marta Próchnicka, tel. 504 429 423

Centrum Wsparcia

  • tel. (25) 640-71-30

 

POTRZEBUJESZ WSPARCIA W POSTACI GORĄCEGO POSIŁKU (ZUPY)?

Jadłodajnia znajduje się przy ul. Bpa I. Świrskiego 57 w Siedlcach (na parterze).

 

POTRZEBUJESZ PACZKI ŻYWNOŚCIOWEJ?

Zgłoś zapotrzebowanie u Osoby Pierwszego Kontaktu Centrum Wsparcia (dane kontaktowe powyżej).

 

POTRZEBUJESZ ODZIEŻY, OBUWIA, ARTYKUŁÓW POŚCIELOWYCH I INNYCH PRZEDMIOTÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO?

Magazyn Darów Rzeczowych znajduje się przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach (wejście „C”). Jest ono czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

 

POTRZEBUJESZ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I POMOCNICZEGO?

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego znajduje się przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach (wejście „C”). Jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

PRAGNIESZ ZOSTAĆ DARCZYŃCĄ? MOŻESZ PRZEKAZAĆ:

 

DARY RZECZOWE MNIEJSZYCH GABARYTÓW

Prosimy przekazywać je nieodpłatnie do Magazynu Darów Rzeczowych (ul. Budowlana 1 w Siedlcach, wejście „C”) po uprzednim kontakcie w pracownikiem Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Magazynu Darów Rzeczowych. Mogą to być m.in.: odzież nowa i używana, obuwie, artykuły pościelowe, galanteria, zabawki i inne przedmioty wykorzystywane w gospodarstwie domowym.

 

DARY RZECZOWE WIĘKSZYCH GABARYTÓW

Prosimy przekazywać je tak, jak opisano powyżej. Mogą to być: meble, sprzęt AGD, sprzęt RTV.

 

ŚRODKI FINANSOWE

W Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego (przy ul. Budowlanej 1 w Siedlcach, wejście „C”) znajduje się puszka, do której można wrzucić dobrowolnie swój datek. Można też przekazać dowolne darowizny na konto Bank Spółdzielczy O/Siedlce 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010.

 

 

 

 

KTO FINANSUJE CENTRUM?

 

Realizacja zadania publicznego pn. Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych współfinansowana jest z dotacji otrzymanej od Miasta Siedlce.