Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach oraz sześć Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie województwa mazowieckiego (w Łosicach, Zbuczynie, Pilawie, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim, Węgrowie) w celu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym i świadkom przestępstw. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Można tu uzyskać kompleksową pomoc dla dzieci i dorosłych w przypadku przemocy, kradzieży, nie alimentacji, rozbojów, wypadków komunikacyjnych, lichwy, przestępstw na tle seksualnym i innych przestępstw.

 

Jaką pomoc świadczymy?

W ramach Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone są bezpłatnie następujące formy wsparcia:

• pomoc prawna;

• pomoc psychologiczna i psychiatryczna;

•  refundacja kosztów świadczeń zdrowotnych;

• pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych;

• finansowanie usług związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;

• udzielanie schronienia w mieszkaniu interwencyjnym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

• pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych;

• dofinansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych;

• refundacja kosztów dojazdu do ośrodka;

• bony żywnościowe;

• bony na odzież, bieliznę, obuwie, środki czystości;

• zakup urządzeń i wyposażenia;

• organizacja kolonii profilaktyczno-terapeutycznych uprawnionych małoletnich;

• organizacja wyjazdu osoby uprawnionej z małoletnim.

 

Adresy:

 

SIEDLCE

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SIEDLCACH

ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce

tel. kom.: 500 566 881; tel.: 25 640 71 30

e-mail: siedlce.oppp@caritas.pl

 

ŁOSICE

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁOSICACH

ul. Narutowicza 2B, 08-200 Łosice

tel. kom.: 500 566 924

e-mail: losice.oppp@caritas.pl

 

PILAWA

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W PILAWIE

ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa

tel. kom.: 500 566 876

e-mail: pilawa.oppp@caritas.pl

 

WĘGRÓW

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WĘGROWIE

ul. Mickiewicza 6, 07-100 Węgrów

tel. kom.: 571 232 788

e-mail: wegrow.oppp@caritas.pl

 

SOKOŁÓW PODLASKI

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SOKOŁOWIE PODLASKIM

ul. Lipowa 5, 08-300 Sokołów Podlaski

tel. kom.: 571 232 780

e-mail: sokolow.oppp@caritas.pl

 

ZBUCZYN

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ZBUCZYNIE

ul. Siedlecka 1, 08-106 Zbuczyn

tel. kom.: 571 232 782

e-mail: zbuczyn.oppp@caritas.pl

 

MIŃSK MAZOWIECKI

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W MIŃSKU MAZOWIECKIM

ul. Graniczna 18, 05-303 Mińsk Mazowiecki

tel. kom.: 571 232 795, tel.: (25) 758 47 12

e-mail: minsk.oppp@caritas.pl