Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach oraz pięć Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie, Łukowie) w celu udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym.

 

Można tu uzyskać kompleksową pomoc dla dzieci i dorosłych w przypadku przemocy, kradzieży, nie alimentacji, rozbojów, wypadków komunikacyjnych, lichwy, przestępstw na tle seksualnym i innych przestępstw.

 

Jaką pomoc świadczymy?

W ramach działalności wyżej wskazanych miejsc świadczenia pomocy prowadzone są bezpłatnie następujące formy wsparcia:

 • pomoc prawna;
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej;
 • pomoc tłumacza języka migowego;
 • pomoc psychologiczna i psychiatryczna;
 • pomoc osoby pierwszego kontaktu
 • refundacja kosztów świadczeń zdrowotnych;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych;
 • finansowanie usług związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie schronienia w mieszkaniu interwencyjnym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania;
 • dofinansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych;
 • pomoc w dostosowaniu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • refundacja kosztów dojazdu do ośrodka;
 • bony żywnościowe;
 • bony na odzież, bieliznę, obuwie, środki czystości;
 • zakup urządzeń i wyposażenia;
 • organizacja kolonii profilaktyczno-terapeutycznych uprawnionych małoletnich;
 • organizacja wyjazdu osoby uprawnionej z małoletnim.
 • finansowanie robót budowlanych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;

 

Adresy:

OKRĘGOWY OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SIEDLCACH

ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce

tel. kom.: 500 566 881

e-mail: siedlce.oppp@caritas.pl

godz. otwarcia:

poniedziałek – wtorek – środa: 13.00 – 20.00

czwartek – piątek: 8.00 – 15.00

sobota: 10.00 – 15.00

 

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W SOKOŁOWIE PODLASKIM

ul. Lipowa 5, 08-300 Sokołów Podlaski

tel. kom.: 571 232 780

e-mail: sokolow.oppp@caritas.pl

godz. otwarcia:

czwartek: 9:30-14:30

piątek: 15:00-20:00

 

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W WĘGROWIE

ul. Mickiewicza 6, 07-100 Węgrów

tel. kom.: 571 232 788

e-mail: wegrow.oppp@caritas.pl

godz. otwarcia:

czwartek 15:00-20:00

piątek: 9:30-14:30

 

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W MIŃSKU MAZOWIECKIM

ul. Graniczna 18, 05-303 Mińsk Mazowiecki

tel. kom.: 571 232 795

e-mail: minsk.oppp@caritas.pl

godz. otwarcia:

poniedziałek: 9.00 – 14.00

czwartek: 15.00 – 20.00

 

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W GARWOLINIE

ul. Mazowiecka 22, 08-400 Garwolin

tel. kom.: 500 566 876

e-mail: garwolin.oppp@caritas.pl

godz. otwarcia:

piątek: 15.00 – 20.00

sobota: 10.00 – 15.00

 

LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŁUKOWIE

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 45, 21-400 Łuków

tel. kom.: 500 566 924

e-mail: lukow.oppp@caritas.pl

godz. otwarcia:

poniedziałek: 15.00 – 20.00

środa: 15.00 – 20.00