Fundusze Stypendialne

Program „SKRZYDŁA”

 

Celem programu jest wsparcie dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zaspokajaniu podstawowych potrzeb umożliwiających edukację na odpowiednim poziomie. Z programu mogą skorzystać dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, czasem także dotkniętych dodatkowymi problemami (niepełnosprawność, choroba, trudna sytuacja losowa, śmierć któregoś z członków rodziny). Nasi Podopieczni, dzięki programowi „Skrzydła”, w zależności od potrzeb mają szansę, aby:

 • zjeść ciepły posiłek w szkole;
 • mieć swoje przybory szkolne;
 • uczyć się z podręczników;
 • chodzić w nowej odzieży;
 • rozwijać zdolności językowe;
 • pobierać korepetycje;
 • uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych i wycieczkach, dzięki zapewnionemu transportowi, opiece i biletom wstępu;
 • czuć się dobrze wśród rówieśników w szkole, w rodzinie i na podwórku.

Kwota do wykorzystania w ciągu roku: 1 500zł

 

Program „DWA TALENTY”

 

„Dwa Talenty” to program nakierowany na wsparcie dzieci i młodzieży, wyróżniającej się na tle rówieśników. Podopiecznymi są osoby obdarzone wieloma talentami, między innymi w zakresie sportu, muzyki czy aktorstwa. Dzięki otrzymanemu stypendium mają szansę na rozwój swoich pasji i zainteresowań poprzez:

 • udział w zajęciach dodatkowych,
 • wyjazdy na obozy sportowe, szkolenia, konferencje naukowe,
 • zakup instrumentów muzycznych czy sprzętu sportowego,
 • zakup specjalistycznych materiałów plastycznych,
 • realizację kursu języka obcego.

Kwota do wykorzystania w ciągu roku: 2 000zł

 

Program „OTWARTY HORYZONT”

 

Program ma na celu wsparcie finansowe uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, a jednocześnie zaangażowanych, wykorzystujących swoje mocne strony, szukających przestrzeni do dalszego rozwoju. „Otwarty Horyzont” to przede wszystkim bodziec i zachęta do realizacji tego, co daje radość, satysfakcję i możliwość kształcenia się w konkretnie obranym kierunku, poprzez otwarcie przed dzieckiem możliwości, których realizacja była niemożliwa ze względu na brak środków materialnych.

Na program składają się dwie formy wsparcia:

 1. Program pomocy doraźnej – dofinansowanie jednorazowego zakupu materiału, instrumentu, artykułu niezbędnego do realizacji pasji czy pogłębienia posiadanego talentu (np. gitara, mikroskop, buty do gry w piłkę nożną, profesjonalna sztaluga malarska).
 2. Program wsparcia długofalowego – finansowanie kursu językowego, kursu doszkalania muzycznego, karnet pływacki, udział w zajęciach sportowych itd.

Podopieczny może wnioskować o dowolną kwotę stypendium, jednak jego suma nie może przekroczyć 2 000 zł.