Jak założyć SKC?

Zasadniczym celem powołania i działania Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie form pomocy dla dzieci i młodzieży najpierw na terenie własnej szkoły a następnie poza nią.

 

Czynności założycielskie

  1. Dyrektor szkoły wyrażając zgodę na powstanie Szkolnego Koła Caritas, w imieniu uczniów kieruje wniosek do Caritas Diecezji Siedleckiej o powołanie SKC na terenie szkoły. Na prośbę młodzieży wyznacza opiekuna i proponuje asystenta kościelnego.
  2. Po przesłaniu wniosku do Caritas Diecezji Siedleckiej odbywa się spotkanie założycielskie w szkole z udziałem pracownika Caritas.
  3. Dyrekcja szkoły ustala z dyrekcją Caritas termin uroczystego powołania Szkolnego Koła. Podczas uroczystego spotkania wręczany jest akt powołania SKC oraz nominacja  Księdza Biskupa  na  Asystenta Kościelnego; członkowie otrzymują legitymacje.
  4. Koło zaczyna istnieć wraz z faktem wręczenia przez dyrektora Caritas aktu powołania Szkolnego Koła Caritas.
  5. Każde powołane Koło zostaje wpisane do rejestru Szkolnych Kół Caritas i otrzymuje numer według kolejności powołania.
  6. Na jednym z pierwszych spotkań wybierany jest Samorząd SKC. Protokół z tego spotkania przesyłamy do Caritas Diecezji Siedleckiej.
  7. Czas od spotkania założycielskiego do uroczystego powołania SKC jest czasem zapoznania się z działalnością Szkolnego Wolontariatu w Polsce i na terenie Diecezji, ideami SKC; ukazaniem efektów jakie przynosi funkcjonowanie Koła Caritas w szkole. W tym czasie przyszli kandydaci składają do opiekuna deklaracje przystąpienia do SKC.

 

 

SKC może zrzeszać dzieci i młodzież katolicką szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy ruchów katolickich. Szkolne Koło Caritas może utworzyć przynajmniej pięciu uczniów, którzy chcą pomagać innym.

 

Członkowie Koła działają na terenie szkoły, pod nadzorem dyrekcji i włączają się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Ponieważ Koło używa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas.

 

Szkolne Koła Caritas wzbogacają i wzmacniają rolę wychowawczą szkoły, wspierają rodziców w ich codziennym, odpowiedzialnym trudzie wychowawczym. Jednocześnie działalność ta jest żywym przykładem wiary chrześcijańskiej i przyczynia się do coraz większego zrozumienia nauki Jezusa Chrystusa.