Jałmużna Wielkopostna

IDEA AKCJI:

 

„Jałmużna Wielkopostna” to ogólnopolska akcja charytatywna, rozpoczynająca się wraz z nadejściem Wielkiego Postu, a kończąca się w Święta Zmartwychwstania Pańskiego (Święta Wielkanocne). Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, szczególnie młodzieży i dzieci, na los osób uboższych, chorych i starszych oraz podjęcie konkretnej pomoc na ich rzecz. Akcja uczy dostrzegania potrzeb innych ludzi, wyrzeczenia, dzielenia się tym, co człowiek posiada i bezinteresowności.

 

W skład akcji wchodzą: skarbonki Jałmużny Wielkopostnej oraz baranki wielkanocne.

 

HISTORIA AKCJI:

 

Akcja rozpoczęła się w Polsce w 1995 roku. Od tamtej pory, każdego roku, kilkaset tysięcy skarbonek trafia do parafii na terenie kraju.

 

AKCJA EKUMENICZNA:

 

Od 2000 roku „Jałmużna Wielkopostna” jest akcją ekumeniczną, w którą poza Caritas Kościoła Katolickiego włączają się również Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

AKCJA W DIECEZJI SIEDLECKIEJ:

 

W akcję rozdysponowywania skarbonek włączają się tylko te parafie, Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas, które zgłosiły taką chęć i gotowość do diecezjalnej Caritas. Baranki wielkanocne dostępne są w każdej parafii w diecezji.

 

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W AKCJĘ „JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA”:

 

Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza wszystkich, a przede wszystkim dzieci i młodzież, do włączenia się w „Jałmużnę Wielkopostną” poprzez:

  • Ofiarowanie uwagi i czasu osobom, które żyją tuż obok nas, a pozostają samotne i niezauważane na co dzień – osobom chorym, starszym, dziadkom, sąsiadom. Wielki Post jest czasem budzenia wrażliwości i dzielenia się tym, co mamy najcenniejsze – czasem;
  • Zabranie do domu (ze szkoły – od opiekunów Szkolnych Kół Caritas, katechetów, z parafii – od Księży Proboszczów i Parafialnych Zespołów Caritas oraz z Caritas Diecezji Siedleckiej) tekturowej skarbonki Jałmużny Wielkopostnej, do której przez Wielki Post zbiera się pieniądze zaoszczędzone, dzięki wstrzymaniu się od zbędnych wydatków. Są one konkretnym wyrzeczeniem się przyjemności na rzecz drugiego człowieka. Następnie przynieść ją zgodnie ze zwyczajem miejscowym, tak jak ogłosił ksiądz proboszcz - w Niedzielę Palmową, Wielki Czwartek lub podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej w czasie Wigilii Paschalnej do kościoła, gdzie w procesji z darami będą składane przy ołtarzu.
  • Zakup baranka wielkanocnego (z białej czekolady) w parafiach
  • Dokonanie wpłaty z dopiskiem „Jałmużna” na konto Caritas Diecezji Siedleckiej 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010
  • Dokonanie wpłaty poprzez udostępniony poniżej formularz płatności elektronicznych

 

OWOCE AKCJI „JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA”:

 

Zebrane fundusze posłużą realizacji dzieł charytatywnych w parafiach, Parafialnych Zespołach Caritas, Szkolnych Kołach Caritas i Caritas diecezjalnej.

Wirtualna skarbonka

„Jałmużnę Wielkopostną” mogą Państwo wesprzeć zarówno tradycyjnym przelewem bankowym jak i za pośrednictwem elektronicznych płatności internetowych.

 

DotPay

Jałmużna Wielkopostna na rzecz Caritas Diecezji Siedleckiej
 
Kwota: PLN