Kontakt z Caritas Diecezji Siedleckiej

CARITAS DIECEZJI SIEDLECKIEJ

 

Caritas Diecezji Siedleckiej   Sekretariat czynny:
ul. Budowlana 1   poniedziałek: 8.00-16.00
08-110 Siedlce   wtorek: 8.00-16.00
telefon: +48 (25) 640 71 30   środa: 8.00-16.00
e-mail: sekretariat@caritassiedlce.pl   czwartek: 8.00-16.00
e-mail: siedlce@caritas.pl   piątek: 8.00-16.00
     
Dane organizacji   NIP: 821-16-85-074
    REGON: 710387392
    KRS: 0000223111
     
Dyrektor   ks. Paweł Zazuniak
    e-mail: pzazuniak@caritassiedlce.pl
    e-mail: zazuniak@caritas.pl
    kom. 511-899-364
     
Specjalista ds. Subkont
  Franciszek Szamocki
    e-mail: subkonta.siedlce@caritas.pl
    tel. (25) 640-71-30 wew. 109
    kom. 500-566-898
     
Koordynator Projektów   Marta Próchnicka
    tel. (25) 640-71-30 wew. 107
    kom. 504-429-423
     
Inspektor Ochrony Danych Osobowych   e-mail: rodo.siedlce@caritas.pl
     
     

CENTRUM WSPARCIA

 

Caritas Diecezji Siedleckiej   Biuro czynne:
ul. Budowlana 1   Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
08-110 Siedlce    
     
Osoba Pierwszego Kontaktu
  Anna Gawron
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego   tel. kom.  513-077-966
Magazyn Darów Rzeczowych   tel.: 25 640 71 30 wew. 103
ul. Budowlana 1 (wejście "C")   e-mail: wsr.siedlce@caritas.pl
08-110 Siedlce   Dyżuruje od poniedziałku do piątku
    w godz. 8:00-16:00
    e-mail: centrumpomocy.siedlce@caritas.pl
     
Koordynator Centrum Wsparcia
  Marta Próchnicka
    tel. kom.: 504 429 423
     

BIURO PRASOWE

 

Caritas Diecezji Siedleckiej   Biuro czynne:
ul. Budowlana 1   Od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00
08-110 Siedlce    
  strona: www.siedlce.caritas.pl
  facebook: www.facebook.com/CaritasSiedlce
  twitter: @SiedlceCaritas
  instagram: @caritas_siedlce 
     
Pracownik biura prasowego   Anna Nowińska
    tel. kom. 502 384 135
    e-mail: media@caritassiedlce.pl
     

KSIĘGOWOŚĆ

 

Główna Księgowa   Joanna Adamczuk-Wrona
    tel. (25) 640-71-30 wew. 105
     
Księgowy Caritas   Piotr Przysztupa
    tel. (25) 640-71-30 wew. 109
     
Kadry i Płace   Karol Dominiak
    tel. (25) 640-71-30 wew. 108
     
WTZ Siedlce   Angelika Dyć
    tel. (25) 640-71-30 wew.106
    tel. kom. 510-278-178
     
WTZ Biała Podlaska   Monika Ciołek
    tel. (25) 640-71-30 wew.106
     
WTZ Skórzec   Katarzyna Soszyńska
Księgowa Caritas   tel. (25) 640-71-30 wew.123
     
Księgowa Caritas   Anna Wójcik
    tel. (25) 640-71-30 wew.123
     
WTZ Parczew   Sylwia Chwedoruk
WTZ Kisielany   tel. (25) 640-71-30 wew. 107

KONTA BANKOWE

 

Działalność pożytku publicznego   PL 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010
(konto podstawowe)   BIC/SWIFT: POLUPLPRXXX
    Bank Spółdzielczy O/Siedlce
    ul. Pusta 5/9
    08 - 100 Siedlce
     
Działalność pożytku publicznego   PL 10 1240 2685 1111 0000 3656 2387
(konto dodatkowe)   PEKAO S.A. I/O Siedlce
     
Kościelna działalność opiekuńczo-charytatywna PL 38 1050 1953 1000 0090 3049 6757
    ING Bank Śląski S.A.