Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mińsku Mazowieckim

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mińsku Mazowieckim

ul. Graniczna 18, 05-303 Mińsk Mazowiecki

tel. kom.: 571 232 795, tel.: (25) 758 47 12

e-mail: minsk.oppp@caritas.pl