Zapowiedzi zdarzeń Zakładu Aktywności Zawodowej

ZAZ siedleckiej Caritas na II Ogólnopolskich Targach Aktywności Zawodowej – zapowiedź

Targi Zakładów Aktywności ZawodowejPrzedstawiciele Zakładu Aktywności Zawodowej siedleckiej Caritas wezmą udział w II Ogólnopolskich Targach Aktywności Zawodowej, które odbędą się 24 i 25 sierpnia w Rzeszowie. Towarzyszyć im będzie konferencja pod hasłem „Wieloaspektowa współpraca – droga do rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej”. W trakcie debaty ZAZ z Siedlec zaprezentuje realizowany obecnie projekt unijny „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”.

 

Podczas konferencji, z udziałem pracowników , organizatorów i kierowników Zakładów Aktywności Zawodowej z całej Polski, podjęte zostaną m. in zagadnienia rozwiązań systemowych, wyrównujących szanse osób z niepełnosprawnością na podjęcie zatrudnienia w Europie czy też tematyka współpracy polskich ZAZ, z uwzględnieniem stanu obecnego oraz planów i perspektyw współdziałania w przyszłości. Wicedyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych omówi zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ZAZ. Odbędą się też dwa panele dyskusyjne.

 

 

- Zajmujemy się gastronomią, więc na Targach będziemy prezentować wyroby, które w ramach tej działalności są wytwarzane przez osoby niepełnosprawne – podkreśla Katarzyna Rola Skorupska, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej siedleckiej Caritas. – W naszej ofercie znajdą się m.in. pierożki, ciasteczka, naleśniki, różnego rodzaju małe kanapki – wylicza. – Chcemy też pokazać realizowany obecnie projekt unijny: „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”. W ten sposób będziemy promować zarówno zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które jest głównym celem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej, jak też głównym celem realizowanego przez nas projektu – podsumowuje K. Rola – Skorupska. Na Targach i towarzyszącej im konferencji siedlecki ZAZ reprezentować będą: Paweł Wysocki, Anna Karwowska – nauczyciel praktycznej nauki zawodu oraz Lidia Korbus – specjalista ds. monitoringu projektu.

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach powstał w 2008r. Zlokalizowany jest w budynku użyczonym przez Miasto Siedlce. Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo z Caritas Diecezji Siedleckiej. Zatrudnia 37 osób niepełnosprawnych; ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zdobywają oni doświadczenie zawodowe w trakcie pięciu szkoleń zawodowych. Są to: pomoc kuchenna, asystent w gabinecie odnowy biologicznej, recepcjonista, obsługa budynku oraz magazynier. Ponadto niepełnosprawni mają możliwość codziennej, godzinnej rehabilitacji, prowadzonej przez specjalistów- rehabilitantów. Poprzez ZAZ osoby niepełnosprawne mają szansę przygotowania do życia w otwartym środowisku. Uzyskują także pomoc z realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości.

 

Od 1.10.2010r do 30.09.2012r Zakład Aktywności Zawodowej siedleckiej Caritas realizuje projekt unijny: „ZAZ – drogą na otwarty rynek pracy”. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia 30 osobom niepełnosprawnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijanie ekonomii społecznej. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.zaz-projekt.pl

 

Małgorzata Kołodziejczyk
specjalista ds. PR Caritas Diecezji Siedleckiej

Wróć