O Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kisielanach

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innym”.

 

Św. Jan Paweł II

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kisielanach powstał 29.12.2014r. w części administracyjnej Domu Dziecka - „Domu na Zielonym Wzgórzu”.

 

Od 28.12.2018r. jest placówką pobytu dziennego dla 32 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego.

 

Warsztat działa w kierunku rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz rozwijania zdolności do możliwie niezależnego, samodzielnego życia codziennego oraz zaradności osobistej.

 

Jest to miejsce, w którym uczestnicy czują się potrzebni i dowartościowani. Znajdują tu przyjaciół, mogą rozwijać swoje umiejętności oraz spełniać marzenia.

 

Terapia zajęciowa prowadzona jest w Warsztacie w sześciu pracowniach: rękodzieła artystycznego, multimedialnej, gospodarstwa domowego, krawiecko-hafciarskiej, gospodarczo – technicznej oraz ogrodniczo – florystycznej.