O Warsztacie Terapii Zajęciowej w Siedlcach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach

 

 

Nie liczy się co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy
w działanie

 

Matka Teresa z Kalkuty

 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w SiedlcachBycie niepełnosprawnym oznacza nieustanną konfrontację z problemami w codziennym funkcjonowaniu w rodzinie, w urzędzie, na ulicy. Bycie niepełnosprawnym to częste zmaganie się z życiem w izolacji i na marginesie społeczeństwa, to napotykanie barier.

 

Przełamaniem takiej izolacji, takich barier staje się szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych i zdrowych, która realizowana jest w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach jest placówką pobytu dziennego dla 40 osób niepełnosprawnych. Osoby z różnego typu niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi odbywają tu kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną. Dla wielu podopiecznych jest to jedyna szansa wyjścia z domu, spotkania się z rówieśnikami, nawiązania przyjaźni, a także rozwijania swoich zainteresowań.

 

W Warsztacie terapia zajęciowa odbywa się siedmiu pracowniach: Gospodarstwa Domowego, Doświadczania Świata, Muzyki
i Teatru, Krawieckiej, Rękodzieła Artystycznego, Reklamowo-Poligraficznej, Multimedialnej, Techniczno – Stolarskiej oraz Ceramiczno - Witrażowej.

 

Nasza placówka to miejsce, gdzie uczestnicy terapii czują się potrzebni i pełnowartościowi.

 

Jak mówią oni sami: cudowne, kochane miejsce.