O Warsztacie Terapii Zajęciowej w Siedlcach

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach

 

 

Nie liczy się co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy
w działanie

 

Matka Teresa z Kalkuty

 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w SiedlcachBycie niepełnosprawnym oznacza nieustanną konfrontację z problemami w codziennym funkcjonowaniu w rodzinie, w urzędzie, na ulicy. Bycie niepełnosprawnym to częste zmaganie się z życiem w izolacji i na marginesie społeczeństwa, to napotykanie barier.

 

Przełamaniem takiej izolacji, takich barier staje się szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych i zdrowych, która realizowana jest w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach jest placówką pobytu dziennego dla 40 osób niepełnosprawnych. Osoby z różnego typu niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi odbywają tu kompleksową rehabilitację zawodową i społeczną. Dla wielu podopiecznych jest to jedyna szansa wyjścia z domu, spotkania się z rówieśnikami, nawiązania przyjaźni, a także rozwijania swoich zainteresowań.

 

W Warsztacie terapia zajęciowa odbywa się siedmiu pracowniach: Gospodarstwa Domowego, Doświadczania Świata, Muzyki
i Teatru, Krawieckiej, Rękodzieła Artystycznego, Reklamowo-Poligraficznej, Multimedialnej, Techniczno – Stolarskiej oraz Ceramiczno - Witrażowej.

 

Nasza placówka to miejsce, gdzie uczestnicy terapii czują się potrzebni i pełnowartościowi.

 

Jak mówią oni sami: cudowne, kochane miejsce.

 

 

 

RODO

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce lub drogą e-mailową pod adresem: wtz.siedlce@caritas.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo.siedlce@caritas.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO - dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu. 
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce lub drogą e-mailową pod adresem: wtz.siedlce@caritas.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo.siedlce@caritas.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane bezterminowo.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, kontrahentów, organizacji pozarządowych w związku z prowadzoną działalnością statutową.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.