O Warsztacie Terapii Zajęciowej w Parczewie

Warsztat Terapii Zajęciowej w ParczewieWarsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 2005 roku. Kierownikiem Warsztatu jest Elżbieta Zielińska-Gomółka. WTZ jest placówką pobytu dziennego dla 30 osób z różnymi typami niepełnosprawności, wobec których orzeczono wskazania do terapii.

 

Uczestnicy Warsztatu dojeżdżają z miejscowości należących do powiatu parczewskiego.

 

Czas trwania zajęć w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo. Terapia zajęciowa prowadzona jest w sześciu pracowniach:

  • artystycznej,
  • krawiecko-hafciarskiej,
  • multimedialnej,
  • gospodarstwa domowego,
  • poligrafii i reklamy,
  • stolarskiej.

 

Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem instruktorów, rehabilitanta i psychologa. We wszystkich działaniach wspomagają nas pracownik socjalny i pielęgniarka.

 

W warsztacie działają także koła zainteresowań:

  • fotograficzne,
  • plastyczne.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w ParczewieUczestnicy poprawiają ogólną sprawność psychofizyczną oraz rozwijają umiejętności społeczne, między innymi poprzez nawiązywanie i poszerzanie kontaktów społecznych, realizację swoich zainteresowań, a także poprzez udział w innych zajęciach przewidzianych indywidualnym programem rehabilitacji.

 

Każda z pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie życia zawodowego i społecznego. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika. Każdy uczestnik korzysta z rehabilitacji prowadzonej przez mgr Stanisława Kleja, gdzie jest poddawany ćwiczeniom usprawniającym. Pod czujnym okiem Pani Eli Kosiec prowadzone jest wsparcie psychologiczne. Podopieczni korzystają również z możliwości wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne będące formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, mającej na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności oraz wyrobienie zaradności i samodzielności.

 

Kilka razy w roku Warsztat organizuje kiermasze, na których sprzedawane są wyroby uczestników. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku Warsztatu oraz pokazania, jak istotna społecznie jest praca z osobami niepełnosprawnymi.

 

Warsztat jest też inicjatorem imprez okolicznościowych z udziałem różnych ruchów i instytucji. Organizowane są ponadto liczne uroczystości okolicznościowe: spotkania (opłatkowe, wielkanocne), Bal Karnawałowy, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki i inne.

 

Uczestnicy Warsztatu biorą udział w spotkaniach o charakterze religijnym, byli obecni m.in. podczas wizyty Ojca Świętego Benedykta XVI na krakowskich Błoniach oraz na zlocie młodzieży w Lednicy. Placówka organizuje również wyjazdy, np. do kina, muzeum w Kozłówce, Lublina czy też Zamościa, gdzie młodzież ma okazję zetknięcia się z historią, kulturą i sztuką.