Ogłoszenia Caritas Diecezji Siedleckiej

Włącz pomaganie. #REMONTUJ OPPP Caritas Diecezji Siedleckiej

Startujemy z kampanią Kilometry Dobra 2021! Potrzebujemy 60.000 PLN na remont i doposażenie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach, z którego obecnie korzysta ponad 600 osób. 

 

Przed nami:

- wykucie nowych drzwi,

- zmiana układu pomieszczeń i utworzenie dodatkowego pokoju,

- wymiana podłóg w 5 pokojach specjalistów i ciągach komunikacyjnych,

- wymiana drzwi na akustyczne,

- odświeżenie ścian,

- częściowa wymiana instalacji elektrycznej,

- zakup mebli (1 biurko,  3 fotele biurowe, 6 krzeseł kubełkowych, 8 foteli typu uszak, 4 małe stoliki,  2 foteliki dla dzieci,  2 kanapy do poczekalni, meble do kącika dla dzieci)

- zakup wyposażenia (zabawki do kącika dla dzieci, 8 lamp biurowych wiszących, 3 lampy stojące, 12 obrazów, rośliny doniczkowe etc.).

 

Czym się zajmujemy?

 

Misją Caritas Diecezji Siedleckiej jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym. Pracujemy dla tych, którzy mierzą się z cierpieniem, pokrzywdzeniem, chorobami, samotnością czy głodem. Świadczymy pomoc dla osób w kryzysie bezdomności, głodnych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci, młodzieży, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasza codzienność to wieloaspektowa pomoc, którą obrazuje historia Pani Marii. Pewnego dnia zjawiła się w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPPP) w Siedlcach. Zamówiła czarną kawę i zaczęła swoją opowieść. Mówiła, że jest silną kobietą i wie co to życie, bo ogarnia cały dom i wychowuje niepełnosprawnego syna. Dbała o wszystko i wszystkich, pomijając siebie. Była zmęczona… W połowie filiżanki kawy zaczęła płakać... Od wielu lat była bita, poniżana i wyzywana przez męża. Przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna doprowadziły ją do załamania. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie z psychologiem a później prawnikiem. Pani Maria zdecydowała się na złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwem. Mąż Pani Marii został skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności i otrzymał zakaz zbliżania się do żony i syna. Przy wsparciu prawnika złożono również pozew o zadośćuczynienie doznanych krzywd. Pani Maria korzysta ze wsparcia psychologicznego. Mówi, że w końcu ma spokoje życie. Coraz częściej się uśmiecha.

 

Dlatego od 5 lat prowadzimy Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach oraz sześć Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie województwa mazowieckiego (w Łosicach, Pilawie, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim, Węgrowie
i Zbuczynie
). To kompleksowe działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji związanych i bezpośrednio wynikających z przestępstwa. Oferta ośrodka jest odpowiedzią na bariery z jakimi borykają się osoby pokrzywdzone lub/i osoby najbliższe i świadkowie.

 

Świadczymy pomoc dla dzieci i dorosłych w przypadku przemocy, kradzieży, nie alimentacji, rozbojów, wypadków komunikacyjnych, lichwy, przestępstw na tle seksualnym i innych przestępstw. W ramach OPPP bezpłatnie prowadzone są następujące formy wsparcia:

 

• pomoc prawna;

• pomoc psychologiczna i psychiatryczna;

• refundacja kosztów świadczeń zdrowotnych;

• pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych;

• finansowanie usług związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;

• udzielanie schronienia w mieszkaniu interwencyjnym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

• pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych;

• dofinansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych;

• refundacja kosztów dojazdu do ośrodka;

• bony żywnościowe;

• bony na odzież, bieliznę, obuwie, środki czystości;

• zakup urządzeń i wyposażenia;

• organizacja kolonii profilaktyczno-terapeutycznych uprawnionych małoletnich;

• organizacja wyjazdu osoby uprawnionej z małoletnim.

 

Włącz pomaganie i pomóż nam przygotować bezpieczną przestrzeń.

 

#REMONTUJ OPPP Caritas Diecezji Siedleckiej. Przez cały rok, 6 dni w tygodniu ponad 600 osób pokrzywdzonych przestępstwem korzysta z pomocy naszych specjalistów.

 

Przekaż darowiznę przez stronę kampanii:

https://kilometrydobra.pl/caritas-diecezji-siedleckiej/

 

lub wpłać darowiznę na konto Caritas Diecezji Siedleckiej

PL 78 9194 0007 0027 9318 2000 0010

 z dopiskiem: REMONTUJĘ OPPP

 

Dziękujemy!

 

 

Wróć