Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem CARITAS

Zadanie sfinansowane z państwowego funduszu celowego

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

 

Nazwa zadania: "Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem CARITAS"

 

Wartość dofinansowania: 5 273 746,23 zł

Całkowita wartość zadania: 5 273 746,23 zł

 

Cel zadania:

Projekt jest formą pomocy interdyscyplinarnej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób im najbliższych w latach 2022-2025. Ze wsparcia można skorzystać w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach oraz pięciu Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie oraz Łukowie.

 

W ramach działalności prowadzone są bezpłatnie następujące formy wsparcia:

 • pomoc prawna;
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej;
 • pomoc tłumacza języka migowego;
 • pomoc psychologiczna i psychiatryczna;
 • pomoc osoby pierwszego kontaktu
 • refundacja kosztów świadczeń zdrowotnych;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych;
 • finansowanie usług związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie schronienia w mieszkaniu interwencyjnym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania;
 • dofinansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych;
 • pomoc w dostosowaniu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • refundacja kosztów dojazdu do ośrodka;
 • bony żywnościowe;
 • bony na odzież, bieliznę, obuwie, środki czystości;
 • zakup urządzeń i wyposażenia;
 • organizacja kolonii profilaktyczno-terapeutycznych uprawnionych małoletnich;
 • organizacja wyjazdu osoby uprawnionej z małoletnim.
 • finansowanie robót budowlanych;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach

ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce

tel. kom.: 500 566 881

e-mail: siedlce.cpi@caritas.pl

Pokaż więcej szczegółów

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Węgrowie

ul. Mickiewicza 6, 07-100 Węgrów

tel. kom.: 571 232 788

e-mail: wegrow.oppp@caritas.pl

Pokaż więcej szczegółów

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Łosicach

ul. Narutowicza 2B, 08-200 Łosice

tel. kom.: 500 566 924

e-mail: losice.oppp@caritas.pl

Pokaż więcej szczegółów

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pilawie

ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa

tel. kom.: 500 566 878

e-mail: pilawa.oppp@caritas.pl

Pokaż więcej szczegółów

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sokołowie Podlaskim

ul. Lipowa 5, 08-300 Sokołów Podlaski

tel. kom.: 571 232 780

e-mail: sokolow.oppp@caritas.pl

Pokaż więcej szczegółów

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Zbuczynie

ul. Siedlecka 1, 08-106 Zbuczyn

tel. kom.: 571 232 782

e-mail: zbuczyn.oppp@caritas.pl

Pokaż więcej szczegółów

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Mińsku Mazowieckim

ul. Graniczna 18, 05-303 Mińsk Mazowiecki

tel. kom.: 571 232 795, tel.: (25) 758 47 12

e-mail: minsk.oppp@caritas.pl

Pokaż więcej szczegółów