Podsumowanie Wakacyjnej Akcji Caritas 2016

 • KTO WYPOCZYWAŁ

W bieżącym roku, w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2016”, Caritas Diecezji Siedleckiej zorganizowała wypoczynek letni dla 165 dzieci. Pomocą objęliśmy rodziny potrzebujące wsparcia, z terenu Miasta Siedlce, Gminy Parczew, rodzin zastępczych z pow. Siedleckiego, z pow. łukowskiego z rodzin rolników, z Domu Dziecka w Siedlcach, z Ośrodka Pomocy Dziecku w Izdebnie oraz rodzin dotkniętych skutkami przestępstw z terenu woj. mazowieckiego oraz lubelskiego.

 

 • ORGANIZACJA

Wakacyjna Akcja Caritas to 4 turnusy wypoczynkowe: 3 w Zakopanem i 1 w Jurgowie w formie 10, 12 i 14-dniowych kolonii. Dzieci miały zapewniony: transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywienie, bilety wstępu oraz opiekę wykwalifikowanych opiekunów. W realizację WAC 2016 włączyło się  16 wolontariuszy. Kolonie Caritas Diecezji Siedleckiej były bezpłatne dla uczestników. Finansowanie pochodziło ze środków własnych Caritas, z zadań publicznych i od darczyńców.

 

 • BUDŻET

Źródła dofinansowania Wakacyjnej Akcji Caritas 2016

 

 1. Dotacje na realizację zadań publicznych
119 250 zł
a) Urząd Miasta Siedlce: „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji z terenu miasta Siedlce podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2016, pod nazwą: Na wakacje po zdrowie i uśmiech.”
(dotacja na 35 dzieci)
21 000 zł
b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas 2016”.
(dotacja na 20 dzieci)
20 000 zł
c) Urząd Gminy Parczew: zadanie pod nazwą – „Na kolonie po uśmiech” – wypoczynek letni dzieci z terenu gminy Parczew podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2016.
(dotacja 15 dzieci)
11 000 zł
d) Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości – Placówki Centrów Pomocy Interdyscyplinarnej (woj. lubelskie i mazowieckie)
(dotacja 50 dzieci)
56 000 zł
e) Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników – Wypoczynek letni z programem promocji zdrowie i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem z FSUSR
(dotacja 15 dzieci)
11 250 zł
 1. Wpłaty indywidualnych darczyńców
26 250 zł
a) Parafia św. Teresy w Siedlcach 9 600 zł
b) Wpłaty i darowizny osób fizycznych 9 100 zł
c) Wpłaty za noty księgowe 7 550 zł
 1. Środki własne Caritas Diecezji Siedleckiej
38 267,92 zł
 1. Wkład pracy wolontariuszy sprawujących opiekę nad dziećmi wyniósł:

          8 os. x 12 zł x 12 godz.x 10 dni = 11 520 zł
          5 os. x 12 zł x 12 godz. x 12 dni = 8 640 zł
          3 os. x 12 zł x 12 godz. x 14 dni = 6 048 zł

26 208 zł

 

 

Koszty Wakacyjnej Akcji Caritas 2016

 

       Kategoria kosztów
Kwota
a) Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wypoczynku 106 190,00 zł
b) Transport 40 069,00 zł
c) Zakup biletów wstępu 18 062,96 zł
d) Materiały dydaktyczne 1 947,00 zł
e) Wynagrodzenia kadry pedagogicznej i obsługowej 10 392,68 zł
f) Ubezpieczenie 1 943,20 zł
g) Leki 561,77 zł
h) Upominki dla dzieci 2 590,42 zł
i) Pozostałe usługi 2 010,89 zł

 

 

I TURNUS

 

Data: 27 czerwca - 6 lipca 2016r.
Miejsce wypoczynku: Jurgów
Ilość dzieci: 35 z miasta Siedlce
Ilość opiekunów i wolontariuszy: 4 + pielęgniarka
Program:
Dzieci wypoczywały w ośrodku wypoczynkowym w Jurgowie.  Podczas kolonii zobaczyły zamek w Niedzicy, zaporę wodną, przepłynęły się  statkiem „Harnaś” po jeziorze Czorsztyńskim. Spacerowały również po rezerwacie „Wąwóz Homole”, w którym można podziwiać Czajkową Skałą i Kamienne Księgi położone w Dubantowskiej Dolince. Koloniści wypoczywali również w aqua parku w Zakopanem oraz w parku rozrywki Rabkoland. Na terenie ośrodka teatr Art.-re z Krakowa przedstawił sztukę „Kopciuszek”, odbyło się również spotkanie z policjantem. Koloniści brali udział w wycieczkach: wyciągiem krzesełkowym na Gubałówkę, zwiedzili Muzeum przyrodnicze TPN w Zakopanem, dolinę Strążyską i wodospad Siklawica oraz udali się na Krupówki w Zakopanem po drodze oglądając skocznie narciarskie. Grupa złożyła wizytę strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurgowie. W niedzielę wszyscy uczestniczyli we Mszy św. w języku słowackim w Jurgowie i zwiedzili muzeum „Zagrody Sołtysów” w Jurgowie.

 • Turnus współfinansowany: z dotacji Miasta Siedlce

 

 

II TURNUS
 

Data: 04 -13 lipca 2016r.
Miejsce wypoczynku: Zakopane, Zofia Gawlak-Curuś, Oberconiówka 36,
Ilość dzieci: 50 (20 z rodzin zastępczych pow. siedlecki, 15 gm. Parczew, 10 Radzyń Podlaski,
5 dodatkowych)
Ilość opiekunów i wolontariuszy: 8 + pielęgniarka
Program:
Zwiedzanie Zakopanego – Krupówki, przejście „Drogą pod Reglami”, obejrzenie skoczni narciarskich: Mała i Wielka Krokiew. Udział w koncercie Ewy Farnej na Dolnej Równi Krupowej zorganizowany przez RMFFM w ramach letniej trasy koncertowej „Za jeden uśmiech”. Korzystanie z atrakcji Parku Rozrywki w Rabkolandzie oraz AquaParku w Zakopanem. Zwiedzanie TPN: szczyt Nosal, Pustelnia Brata Alberta i Rusinowa Polana ze szczytem - Gęsia Szyja, Dolina Chochołowska i szczyt Grześ. Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego TPN. Udział we Mszy świętej w kościele parafialnym i obejrzenie wystawy tematycznej.  Na ośrodku odbywały się zajęcia sportowo rekreacyjne oraz zabawy kolonijne. Teatr Art.-re z Krakowa przedstawił spektakl pod tytułem,: „Żółw i zając”. Realizowany był również program profilaktyczno-wychowawczy poprzez zajęcia z psychologiem i pedagogiem.

 • Turnus współfinansowany: ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz Gminy Parczew.

 

 
III TURNUS
 

Data: 12 - 23 sierpnia 2016r.
Miejsce wypoczynku: Zakopane, Zofia Gawlak-Curuś, Oberconiówka 36,
Ilość dzieci: 50 – beneficjenci CPI (woj. lubelskie i mazowieckie)
Ilość opiekunów i wolontariuszy: 9 + pielęgniarka
Program:


 • Turnus współfinansowany: ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości

 

IV TURNUS
 

Data: 17-30 sierpnia 2016r.
Miejsce wypoczynku: Zakopane, Willa Siklawa, Mrowce 25b,
Ilość dzieci: 30 (15 z dofinansowaniem z FSUSR, 5 Dom Dziecka Siedlce, 5 Ośrodek Pomocy Dziecku w Izdebnie, 5 z poszczególnych parafii)
Ilość opiekunów i wolontariuszy: 4 + pielęgniarka
Program:
Zwiedzenie unikatowych miejsc Zakopanego, tj.: Wielka Krokiew, „Droga pod reglami” z tradycyjną bacówką, najsłynniejsza ulica Zakopanego - Krupówki oraz Muzeum Przyrodnicze TPN. Dzieci poruszały się szlakami TPN pod czujnym okiem przewodnika. Zdobyły szczyt Nosal i Gęsią Szyję, po drodze odwiedzając Pustelnię Brata Alberta na Wiktorówkach (z kaplicą św. Krzyża) oraz Rusinową Polanę z przepięknymi widokami. Zwiedziły Dolinę Chochołowską oraz zdobyły szczyt Grześ. W niedziele dzieci uczestniczyły we mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy. Wjechały również wyciągiem krzesełkowym z Polany Szymoszkowej na Gubałówkę. Koloniści korzystali z atrakcji AquaParku w Zakopanem oraz parku rozrywki w Rabkolandzie. Na ośrodku odbyło się spotkanie z policjantem oraz rodowitą góralką, teatr Art.-re z Krakowa przedstawił spektakl: „Stoliczku nakryj się”. W trakcie turnusu realizowany był program profilaktyki zdrowotnej poprzez zajęcia profilaktyczne (pedagog i pielęgniarka), poranną gimnastykę, zajęcia sportowe, zajęcia tematyczne: gry, zabawy i konkursy o tematyce zdrowia.

 • Turnus współfinansowany: ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

 

Za pomoc w realizacji letniego wypoczynku pragniemy podziękować wszystkim instytucjom wspierających nasze działania, przede wszystkim wolontariuszom sprawującym opiekę nad dziećmi oraz kadrze pomocniczej. Dziękujemy również Komendzie Powiatowej Policji w Zakopanem,  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach oraz indywidualnym sponsorom i darczyńcom, którzy przyczynili się do realizacji naszej Akcji.

W ramach WAC 2016 roku realizowane były następujące projekty

tl_files/gallery/caritas/loga/2siedlce_przyjazne_miasto.jpg

 
„Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji z terenu miasta Siedlce podczas „Wakacyjnej Akcji Caritas 2016r. „ pod nazwą: Na wakacje po zdrowie i uśmiech.

 

tl_files/gallery/caritas/loga/2powiat_siedlecki.png

 

”Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zstępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2016”

 
 

tl_files/gallery/caritas/loga/2parczew_logo.png

 

„Na kolonie po uśmiech” – wypoczynek letni dzieci z terenu gminy Parczew podczas Wakacyjnej Akcji Caritas 2016

 

 

 

 

tl_files/gallery/caritas/loga/2ministerstwo-sprawiedliwosci_logo.png tl_files/gallery/caritas/loga/2bona-fides_logo.JPG tl_files/gallery/caritas/loga/2cpi_logo.jpg

 
Organizacja wypoczynku letniego połączonego z programem terapeutyczno
-wychowawczym dla dzieci i młodzieży, będących beneficjentami CPI
na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego.

 

 

tl_files/gallery/caritas/loga/2fssur.png

 
Wypoczynek letni z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego z dofinansowaniem z FSUSR